Összesen: 122 cikk


Semmelweis Egyetem – IX. évfolyam, 10. szám – 2008. október 12.

4-5. oldal Megindult az élet a Tűzoltó utcában  Már javában oktatnak a Tűzoltó utcai új Elméleti Orvostudományi Központban. A hallgatók lassanként megszokják az idevezető utat, talán mostanában még többet állnak meg nézelődni az épületben, észrevesznek egy-egy szép részletet, a nagy belső tér képzőművészeti alkotásnak is beillő kőburkolatát például, aztán rövidesen már magabiztosan járnak-kelnek az előadótermek …Semmelweis Egyetem – IX. évfolyam, 9. szám – 2008. szeptember 22.

4-5-6. oldal Évindító ünnepség  A hit és a felelősség szavakat ajánlotta elsősorban a legifjabb egyetemi polgárok figyelmébe Tulassay Tivadar rektor a tanévkezdet ünnepén, szeptember 7-én. Erős hit kell a válságból való kilábaláshoz, az újraépítéshez, melynek felelőssége az ifjúságé, hisz a haza sorsa mindig a fiatalok kezében van. Rektor úr azzal a kívánalommal nyitotta ki az …IX. évfolyam 8. szám · 2008. június 20.

IX. évfolyam 8. szám · 2008. június 20. Felső címlapképen: Szövettani diagnosztikai egységet avattak az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben, cikk a 3. oldalon . Alsó címlapképen: A tervek szerint jövő áprilisra teljesen megújul a Mária utcai Szemklinika épülete, cikk a 4-5. oldalon . Fotók: D. Kiss Balázs A lapszám letölthető itt PDF-formátumban E lapszámunk borítóját Romvári János készítette.   Tisztelt Látogatónk! Az …IX. évfolyam 7. szám · 2008. május 30.

IX. évfolyam 7. szám · 2008. május 30. Alsó címlapképen CEREC 3 fogászati forgácsoló gép, amelyet a Semmelweis Egészségügyi Kft. által szervezett Fogászati Nyílt Napon mutattak be a nagyközönségnek május 9-én. Cikk a 6. oldalon. Felső címlapképen az épülő Tűzoltó utcai Oktatási Központ. Cikk a 3-4-5. oldalon. Címlapfotók: D. Kiss Balázs A lapszám letölthető itt PDF-formátumban E lapszámunk címlapját Romvári János készítette. Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást …IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19.

IX. évfolyam 6. szám · 2008. május 19. Címlapon fent: Minőséget garantáló tanúsítványokA Semmelweis Egyetem Központi Irányítása ISO minőségirányítási rendszerről kapott oklevelet, az I. sz. Belgyógyászati Klinika és az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika pedig MEES szerinti tanúsítást szerzett. Cikk az 5. oldalon. A képen Szathmári Miklós, Jákó Kinga, Kákonyi András, Tulassay Tivadar, Ódorné Cziegler Mária és Stubnya Gusztáv.Fotó: D. …IX. évfolyam 5. szám · 2008. április 14.

IX. évfolyam 5. szám · 2008. április 14. Címlapon fent: Uveitis Kurzus volt Budapesten. Simon Taylor (London Moorfilds Eye Hospital), Peter McCluskey (Sydney, Ausztrália), Sue Lightman (London, Moorfildes Eye Hospital), Németh János és Nagy Zoltán Zsolt egyetemi docens – cikk a 10. oldalon . Címlapon lent: Alvásdiagnosztikai labor nyílt gyermekek számára az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán – cikk az 7. oldalon . Fotó: …IX. évfolyam 4. szám · 2008. április 2.

IX. évfolyam 4. szám · 2008. április 2.

A lapszám letölthető itt PDF-formátumban
E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.

 

Hírek, események – röviden

Győzelem az elmúláson

 
Publicisztika

Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön

A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere

 
Az Egészségbiztosítás Felügyelet honlapján március végén nyilvános minősítés jelenik meg a kórházakról. Dr. Kovácsy Zsombor elnökkel az adatszolgáltatás módjáról és céljairól, a minősítés indikátorrendszeréről beszélgettünk.

Továbbképzés az egyetemen

 
Tavaly kétféle hematológiai orvostovábbképző tanfolyamot szervezett az egyetem hematológiai szakmai grémiuma. Februárban tartották a háromhetes klinikai hematológia szakvizsga előkészítő tanfolyamot, majd októberben a kötelező hematológia szinten tartó tanfolyamot. Milyen azonosságok és különbségek lelhetők fel e két kurzus tematikájában, illetve szervezésében – erre a kérdésre válaszolt Demeter Judit egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Hematológiai Szakmai Grémiumának elnöke, a tanfolyamok szervezője.

Egerektől az Emberekig

 
A molekuláris képalkotás és az egyénre szabott terápia egyre nagyobb teret hódít a klinikai gyakorlatban is. A biológiai folyamatok és gyógyszerek hatásának kutatásához pótolhatatlan segítséget nyújt a molekuláris képalkotás, amellyel lehetővé válik életfolyamatok nyomon követése és receptor-ligand köcsönhatások valós idejű, in vivo láthatóvá és mérhetővé tétele. Egyetemünk és a Mediso Kft. együttműködésével a közeljövőben egy kísérleti állatok (egér, patkány) in vivo képalkotó vizsgálataira alkalmas nagyfelbontású kisállat NanoSPECT/CT készülék kezdi meg működését, közös használatú eszköz („core facility”) formájában, a Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán.

Példateremtő szakirányú továbbképzés az ETK-n

 
Egyedülálló újdonsággal rukkolt elő az Egészségtudományi Kar. Nemrég indított szakirányú továbbképzésével példát teremtett. A részletekről az ETK Oxiológiai Tanszékének főiskolai tanárától, Gondos Tibortól érdeklődtünk.

Sebészet szigorlat Németországban

 
2006 júliusától indult az a méltán igen népszerű sebészet-gyakorlati ösztöndíjsorozat, amely az Ondrejka Pál professzor úr által vezetett II. Sebészeti Klinika és a Klaus Peitgen főorvos úr által irányított bottropi kórház sebészeti osztálya között ma is remekül működik.

TAMPEP konferencia

Egyetemi élet hallgatói szemmel

 
A HÖK hallgatói fórumot érdeklődés fogadta, a NET Zöld előadóterme, ha foghíjasan is, de megtelt. A diákok mellett néhány tanár is kíváncsi volt a napirendi pontokra.

Egyedülálló nanotechnológiai gyakorlati képzés egyetemünkön

 
Kroó Norbert MTA alelnök, a magyar nanotechnológiai kutatási koncepciót kidolgozó csoport vezetője avatta fel az elmúlt évben egyetemünk új nanotechnológiai oktató laboratóriumát. Hazai és nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít, hogy az orvosi, fogorvosi és gyógyszerész hallgatók nem csak elméleti, hanem gyakorlati nanotechnológiai képzésben is részesülhetnek.

Urofarsang 2008

Folyamatosan miért-korszakban vagyok

 
Kolonics Ferenc még csupán elsőéves hallgató egyetemünk általános orvosi karán, de már határozott elképzelései vannak arról, milyen témában kutatna szívesen. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program résztvevője. A német ajkú felmenőkkel és kiváló nyelvtudással rendelkező fiatalember nem csak a németben és a természettudományokban mélyült el diákévei alatt. A zene is megfertőzte, így nem csoda, ha az agykutatásban a zeneterápia, a zene agyi feldolgozása érdekli.

Hirdetés

Semmelweis Egyetem | Semmelweis Egyetem újság | Első cikk |IX. évfolyam 3. szám · 2008. március 15.

IX. évfolyam 3. szám · 2008. március 15. A lapszám letölthető itt PDF-formátumban E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.   Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja.     Csak weben olvasható hírek, események – röviden   A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Molnár László írása (hosszabb változat)   Pályázati hírlevélből: a 7. Keretprogramban meghirdetett pályázatok   15th Budapest Nephrology School/CME Course (26 August – 31 August)   Közalkalmazotti Tanács választásra állított jelöltek névsora Hírek, események – röviden Ami túlél, növekszik   Publicisztika „Elveszítettük a műszíves beteget”   Ezzel a drámai bejelentéssel kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját Szabolcs Zoltán és Merkely Béla professzor a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikai Tömbjében február 28-án. A két hete sikeres műszívbeültetésen átesett beteget a fellépő vérzéses szövődmény miatt az orvosok minden erőfeszítésük ellenére sem tudták megmenteni. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben (rövidebb változat)   A pesti forradalom kitörésében az orvoskari ifjúság is szerepet vállalt. A márciusi ifjak csoportja a Pilvaxból először az orvoskarra ment, hiszen ez az egyetemi intézmény esett a kávéházhoz a legközelebb. A mindig könnyen mozgósítható, a forradalmi, de legalábbis reformeszméktől erősen fűtött egyetemi ifjúságból először itt próbáltak maguk mellé híveket toborozni. Központi szolgálat – mobil aneszteziológusok   Szervezés alatt áll a Semmelweis Egyetem Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szolgálata. A hírrel kapcsolatban számos félreértés, felesleges félelem, kétkedés is szárnyra kapott. Ezeket igyekszünk eloszlatni az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) igazgatója, Gál János egyetemi docens segítségével, akitől e szakterület összevonásának szükségességéről is informálódtunk. Ápolók kritikus helyzetben   Az ápolói hivatás lényege más embereknek történő segítségnyújtás. Több éves negatív tendencia következményeként az ápolói létszám országos szinten jelentősen csökkent, és most az ápolók szorulnak segítségre, támogatásra. Szigorúbban szabályozott orvostovábbképzés   Amikor három évvel ezelőtt egyetemünk átvette az akkori HIETE-től az orvostovábbképzés megszervezését, alaposan megváltozott az addig megszokott gyakorlat. Az eltelt időszak tapasztalatairól a Továbbképzési Központ szakmai grémiumának elnökét, Szathmári Miklós egyetemi docenst kérdeztük. Semmelweis Innovációs Szakkollégium   …IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3.

  IX. évfolyam 2. szám · 2008. március 3. A lapszám letölthető itt PDF-formátumban E lapszámunk címlapját Romvári János készítette. Címlapon fent: Adam von Mack felvételén Tulassay Tivadar, Jörg Weidenhammer és Stubnya Gusztáv azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Kliniken LBK Hamburg GmbH közös képzést indít, amelynek elvégeztével Semmelweis egyetemi orvosi diplomát kapnak a …IX. évfolyam 1. szám · 2008. február 19.

  IX. évfolyam 1. szám · 2008. február 19. A hátoldalon az ETK nyílt napjának fotóit láthatják Címlapon fönt és lent Ágoston Róbert Semmelweis Bálon készült felvételei A lapszám letölthető itt PDF-formátumban E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.   Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja.     Hírek, események – röviden, csak weben   Kutatóvá nevelés szeretettel, szigorral     Többféle szakmai elismerést kaptam már az elmúlt években, de a nemrég elnyert Kiváló PhD oktatói cím egyértelműen a legkedvesebbek közé tartozik – mondja Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, a TF Társadalomtudományi Tanszékének egyetemi tanára (teljes cikk)   …

Összesen: 122 cikk