Betűméret: A A A

Tanfolyamszervezőknek

Programok bejelentése minősítésre

        Tisztelt Tanfolyamszervezők!                                                   KS/TOK/117/2015.

A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Igazgatósága megnyitotta az oftex portált a 2016. július 1-e és december 31-e közötti időszakra tervezett tanfolyamok befogadására. A tanfolyam akkreditálásra benyújtása előtt kérjük, vegyék figyelembe a NEFMI 64/2011.
(2011.XI. 29.) rendelet 5. § (1) pontját.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján néhány szempontra külön felhívjuk figyelmüket:

 1. A 64/2011. (XI.29) NEFMI rendelet megszüntette a kötelezően választható tanfolyam jelleget.
 2. A célcsoport-szakképesítések rovatba meg kell jelölni azokat a szakképesítéseket, melyekhez a tanfolyam pontszáma szakma szerinti kötelező pontszámként kerüljön jóváírásra. Ezzel egy időben a portál automatikusan hozzárendeli a szakképesítéshez azt a szakmai kollégiumi tagozatot, amely jogosult a szakma szerinti besorolás alapján a tanfolyam akkreditációjára.
 3. A hatályos rendelet értelmében az előzetesen minősített tanfolyamok esetében óránként 2 pont adható, függetlenül attól, hogy a tanfolyam vizsgával zárul-e. Ha vizsgával szeretnék zárni a tanfolyamot, úgy kérjük, hogy a megjegyzés rovatba a vizsga lebonyolításáért felelős személy neve és munkahelye kerüljön feltüntetésre. Elvárás, hogy olyan személy kerüljön megjelölésre, aki tudományos fokozattal és/vagy a graduális oktatásban több éves tapasztalattal rendelkezik.
 4. A kapcsolattartó személy rovat kitöltése feltétlenül szükséges.
  Az óraszám rovat kitöltéséhez: 45 perces előadás számít egy órának, tehát annyi órás a tanfolyam, ahányszor 45 percnyi előadást tartalmaz. Napi maximális óraszám: 8 tanóra. A regisztráció, a megnyitó, a konzultáció és a vizsga időtartama nem számítható be a tanfolyam óraszámába.
 5. Biztatjuk a tanfolyamszervezőket arra, hogy az oftex portálon történő részvételi jelentkezést tegyék lehetővé a továbbképzendő orvosok számára.
 6. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-től a NEFMI 64/2011 (2011.XI.29.) rendelet 13.§-ában foglaltak szerint a tanfolyam résztvevői megelégedettségi kérdőívet tölthetnek ki. A kiértékelést a MOK ill. a MGYK végzi, az eredmények a tanfolyamok adatlapján a tanfolyamszervezők neve mellett feltüntetésre kerülnek.
 7. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a tanfolyam megtartását követő 30 napon belül szíveskedjenek az oftex portálon a jelenléti ívet kitölteni és postai úton is megküldeni a részvételi pontszámjelentést. Azt a tanfolyamszervezőt, akinek pontszámjelentés elmaradása van, automatikusan kizárjuk a 2016. II. féléves tanfolyamszervezői körből. A részvételi jelentésen szereplő résztvevők után 500Ft / fő pontjóváírási díjat számítunk fel.
 8. Kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek ellenőrizni és javítani a portálon a számlázási nevükben és címükben történt esetleges változásokat.
 9. A nem rendeleti előírás szerint, pontatlanul benyújtott tanfolyamokat a Továbbképzési Központ Szakmai Tanácsadó Testülete visszaküldi.
 10. A tanfolyam bírálati díja 30 000Ft., amit minden minősített tanfolyam után be kell fizetni, még abban az esetben is, ha a tanfolyam elmarad. Amennyiben a tanfolyam költségét nem Önök fizetik, tájékoztassák a szponzort a bírálati és pontjóváírási díj összegéről.
 11. Az előzetes minősítésre benyújtott tanfolyamoknál a programváltozás kizárólag a Semmelweis Egyetem hozzájárulásával lehetséges.

A 2016. II. féléves tanfolyamok benyújtási határideje: 2016. január 15.

Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

Részvételi jelentések

Tisztelt Tanfolyamszervezők!

A Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatósága felhívja szíves figyelmüket, hogy 2016.04.01-től eltekint a papír alapú részvételi jelentés megküldésétől.

Elegendő, ha a tanfolyam szervezője a továbbképzés lebonyolítást követő 30 napon belül elektronikus úton továbbítja Egyetemünknek a részvételi jelentést, ami alapján a résztvevők számára a kreditpont jóváírásra kerül és a pontjóváírási díjat kiszámlázzuk Önöknek.

SE Szak- és Továbbképzési Igazgatóság