Betűméret: A A A

Általános információk

A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központját (TK) 2005. július 1-i hatállyal hozta létre az Egyetemi Tanács. A TK teljes körűen koordinálja és egyben felügyeli az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar Szak és Továbbképzési Titkársága, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar Szak- és Továbbképzési Csoportja szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységét.

A 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi tevékenységet folytató orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok számára ötévenként megismétlődő ciklusokban teljesítendő kötelező, folyamatos, szakirányú továbbképzést ír elő. A rendelet több pontja nevesített egyetemi feladatokat fogalmaz meg, melyek teljesítését a 2005. 04. 01-el indult második továbbképzési időszakban a TK a korábbi kari szintű szervezés helyett egységes egyetemi elvek alapján, központilag irányítja.

A Továbbképzési Központ által felügyelt rendszerben jelenleg több mint 18000 orvos, 3500 fogorvos, 3700 gyógyszerész és 500 klinikai szakpszichológus kolléga továbbképzése folyik. Az Egyetem közel 1800 tanfolyamot akkreditál évente, melyeken több, mint 30000 továbbképzési kredit pont szerezhető meg. A tanfolyamokon a résztvevői létszám rendszerint meghaladja a 60000 főt évente.

A TK a megalakítása óta eltelt idő alatt megvalósította a továbbképzési rendszer Egyetem számára is gazdaságos, költség-hatékony működtetését, új szakmai szempontrendszert érvényesít a továbbképzési tanfolyamok akkreditálási folyamatában a Semmelweis Egyetem által akkreditált tanfolyamok szakmai színvonalának emelése érdekében.
A TK 2008. január 18-ától ISO 9001:2000 minősítéssel rendelkezik.

Az Egyetemre háruló szakirányú továbbképzési feladatok ellátására a TK igazgatója operatív testületet működtet. Az Operatív Bizottság elnöke a TK igazgatója, tagjai a Továbbképzési Titkárságok, ill. Csoport vezetői, valamint a Gazdasági Főigazgató megbízottjai. Az Operatív Bizottság tevékenységi köre kiterjed többek között, a szakirányú továbbképző tanfolyamokat szervezők validálására, az előzetesen és utólagosan minősített körbe tartozó tanfolyamok befogadására szolgáló irányelvek kidolgozására, a Semmelweis Egyetemet választó továbbképzésre kötelezettek továbbképzési pontjainak nyilvántartási rendjének meghatározására, a továbbképzési feladatok ellátása pénzügyi hátterének elvi kidolgozására.