Betűméret: A A A

Operatív bizottság

Az Egyetemre háruló szakirányú továbbképzési feladatok ellátására az igazgatóság operatív testületet működtet. Az Operatív Bizottság elnöke az igazgató, tagjai kari továbbképzési testületek vezetői és tanácsadói, valamint a Gazdasági Főigazgató megbízottjai. Az Operatív Bizottság tevékenységi köre kiterjed többek között, a szakmai továbbképző tanfolyamokat szervezők validálására, az előzetesen és utólagosan minősített körbe tartozó tanfolyamok befogadására szolgáló irányelvek kidolgozására, a Semmelweis Egyetemet választó továbbképzésre kötelezettek továbbképzési pontjainak nyilvántartási rendjének meghatározására, a továbbképzési feladatok ellátása pénzügyi hátterének elvi kidolgozására.

Elnök:

Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, igazgató, Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

Tagok:

  • Baumgartnerné Holló Irén, igazgató, Pénzügyi Igazgatóság
  • Dr. Fejérdy Pál, egyetemi tanár, tanácsadó 
  • Dr. Gerle János, klinikai főorvos, titkárságvezető, FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság
  • Jelinekné Dr. Nikolics Mária, egyetemi adjunktus, elnök, GYTK Továbbképzési Bizottság
  • Dr. Molnár Miklós, egyetemi docens, osztályvezető, Folyamatos Továbbképzési Osztály
  • Ujvári István, igazgató, Kontrolling Igazgatóság
  • Dr. Szathmári Miklós, egyetemi tanár, elnök, ÁOK Szakmai Tanácsadó Testület
  • Dr. Szombath Dezső tanácsadó, Folyamatos Továbbképzési Osztály

Az igazgatóság feladataiból adódóan közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósággal, a MOK szervezeteivel, az ESZTT-vel, a Szakmai Kollégium Tagozataival.

A társegyetemekkel közösen működteti a http://www.oftex.hu és ahttp://www.gyoftex.hu internet címeken elérhető országos továbbképzési portálokat.