Betűméret: A A A

NVKP Kutatócsoportok

Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program
Nemzeti Szívprogram


Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika (koordinátor intézmény)

Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 
E-mail: merkely.bela@med.semmelweis-univ.hu; office@cirg.hu; radovits.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Vezető/ Projektvezető: Prof. Merkely Béla
Projektvezető helyettes: Dr. Maurovich-Horvat Pál, Dr. Radovits Tamás
Vezető kutatók: Dr. Földes Gábor, Dr. Vágó Hajnalka, Dr. Kékesi Violetta, Dr. Kovács Attila, Dr. Sax Balázs

Bemutatás

Kutatási terület: A szív- és érrendszeri betegségek hátterében álló morfológiai, biokémiai, immunológiai és genetikai változások humán vizsgálatokban való feltárása. Ischaemiás szívbetegségek, szívizombetegségek, illetve a szívritmuszavarok diagnosztikája és terápiája.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Részvétel a Központi laboratóriumok létrehozásában (Sejttechnikai, Kisállatkísérletes, Nagyállatkísérletes, Imaging, Bioinformatikai központ)
 • Humán indukált pluripotens őssejtekből vaszkuláris sejtek létrehozása, karakterizálása, összehasonlítása, in vitro beteg specifikus kohorsz létrehozása
 • Miokardiális hipertrófia és remodelláció vizsgálata kisállatmodelleken, majd nagyállat modelleken.
 • A Városmajori Szívtranszplantációs Biobankban elérhető explantált szívmintákból teljes mikroRNS-, mRNS-, és proteinexpressziós profil létrehozása, eredmények validálása sejtes modelleken.
 • Marfan-szindróma mutáció-analízise a Fibrillin-1 (FBN-1) gén szekvenálásán keresztül, majd aortafal extracelluláris mátrixának vizsgálata, továbbá a Marfan kardiomiopátia vizsgálata.
 • A vulnerábilisplakk azonosítása képi markerek segítségével, majd részletes nyomon követés.
 • Rizikócsoportok meghatározása és rizikót csökkentő beavatkozások hatásossága.
 • CMR paraméterek összehasonlítása a szívtranszplantáció után fellépő miokardiális szöveti eltérések és azok időbeli kinetikájának pontos jellemzése céljából.

 


Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Kardiometabolikus Kutatócsoportja

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail: peter.ferdinandy@med.semmelweis-univ.hu; pharmacology@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Dr. Ferdinandy Péter
Vezető kutatók: Dr. Görbe Anikó, Dr. Giricz Zoltán

Bemutatás

Kutatási terület: Kardioprotektív mechanizmusok, farmakológiailag releváns jelátviteli utak azonosítása krónikus szívelégtelenség esetén, rejtett kardiotoxicitás „hiddentox” vizsgálata.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Exoszóma izolálási módszerek fejlesztése, mely az exoszómák nagy hatékonyságú izolálását célozza vérből.
 • A rejtett kardiotoxicitás hátterében álló folyamatok vizsgálata, in vitro és in vivo modellek beállítása.
 • Új farmakológiai támadáspontok keresése krónikus szívelégtelenség gyógyítására. Korábbi kutatási eredmények által már feltárt folyamatok további jellemzése kardiomiopátia számos állatmodelljében és humán mintákban, az eredmények alapján terápiás lehetőségek azonosítása.
 • Nyilvános adatbázisok felhasználásával insilico modellek kidolgozása gyógyszerkölcsönhatások feltárására.

 


Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Kutatócsoportja

Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
E-mail: kellermayer.miklos@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Dr. Kellermayer Miklós
Vezető kutatók: Dr. Hegedűs Tamás, Dr. Mártonfalvi Zsolt, Dr. Osváth Szabolcs, Dr. Szigeti Krisztián

Bemutatás

Kutatási terület: Szívizom vizsgálata molekuláris és celluláris biofizika, nanobiotechnológia és sugárbiofizika eszközeivel.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Szívizom titin nanomechanika kardiomiopátiában (atomerő-mikroszkópos és lézercsipeszes mérések).
 • Titin mutációk vizsgálata, szerepe DCM-ben.
 • Szívizom celluláris szintű szerkezete, mechanikája és Ca jelátvitele (multifoton mikroszkópia, in vivo képalkotás)
 • In vitro motilitás pathologiás szívizomból extrahált motorikus fehérjéken. Kontraktilis fehérjékre ható farmakonok tesztelése.
 • Szívizom anyagcsere vizsgálata (radioizotópos – SPECT, PET – mérések, in vivo képalkotás)
 • Miokardiális őssejtek biodisztribúciója és szöveti megtapadása (izotópos – SPECT, PET – mérések, in vivo képalkotás)
 • A kardiovaszkuláris rendszer in vivo vizsgálatai képalkotó módszerekkel.
 • Nagy látómezejű és felbontású PET/CT kifejlesztése közepes méretű modellállatoknak.

 


Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Kutatócsoportja

Cím: 1089 Budapest, Nagyváradtér 4.
E-mail: buzas.edit@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Prof. Buzás Edit
Vezető kutatók: Dr. Pállinger Éva, dr. Tamási Viola, dr. Visnovitz Tamás, dr. Sódar Barbara

Bemutatás

Kutatási terület: Extracelluláris vezikulák szerepe a kardiovaszkuláris megbetegedésekben

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • A humán pericardiális folyadék sejtes összetételének, extracellulárisvezikuláinak és sejtek közötti kommunikációjának vizsgálata szívátültetés során eltávolított donor és recipiens, valamint coronaria bypass műtéten átesett betegek esetében multiomikai megközelítéssel.
 • A lipoproteineknekextracellulárisvezikulákkal történő, elsőként kutatócsoportunk által leírt asszociációjának a vizsgálata. A lipoprotein-extracellulárisvezikula komplexek hatásának vizsgálata a sejtek általi felvételre, a „habos sejt” átalakulásra és a máj általi eliminációra in vitro és egérmodellekben.
 • Humán és egér szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikulák vizsgálata multiomikai módszerekkel, szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikula markerek azonosítása és validálásaischemiás szívbetegségben szenvedő betegek vérplazmájának áramlási citometriás elemzésével. Extracellulárisvezikula alapú diagnosztikus panel létrehozása.