Betűméret: A A A

NAP Kutatócsoportok

Nemzeti Agykutatási
Program

A Nemzeti Agykutatási Program (röviden NAP) a felfedező kutatások, a megelőzés, az innováció, az orvosi ellátás hatékonyabbá válása, a gyógyszerfejlesztés, valamint a hazai tudományos eredmények ösztönzése érdekében indult.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világ fejlett részén az agy betegségei felelősek a teljes betegségteher mintegy harmadáért. 2010-ben 30 európai ország agyi – mentális és neurológiai – betegségekből eredő éves költségterhét 798 milliárd €-ra becsülték. Ez több mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz költségei összesen.

Az agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és gazdasági terhét csak felfedezésekre alapozódó új kezelések (gyógyszerek, beavatkozások) és megelőzési eljárások révén lehet érdemben csökkenteni. Ezért döntött a Kormány egy nemzeti agykutatási program indítása mellett, négy évre (2013-2017) összesen 12 milliárd forintos forrás biztosításával a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból (KTIA). A program előkészítésében vezető agykutatók, szakértők, kormányzati és MTA szakemberek vettek részt.

A „Nemzeti Agykutatási Program” (röviden NAP) elnöklésére a „The Brain Prize” kitüntetettje, Freund Tamás akadémikus kapott felkérést, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) igazgatója, az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének (FENS) korábbi elnöke. Freund professzor és a KOKI révén a NAP kapcsolódik az eddigi legnagyobb közös európai kutatási vállalkozáshoz, az EU Bizottság FET Flagship programjának keretében induló „Human Brain Project”-hez is.

A NAP – a tudományos időszerűség és a hazai adottságok figyelembe vételével – öt tematikus pillérre fókuszált. A pillérek és elnökeik-társelnökeik a következők: Felfedező kutatások – Nusser Zoltán és Tamás Gábor, Klinikai idegtudományi kutatások – Dóczi Tamás, Bitter István, Vécsei László, Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások – Szombathelyi Zsolt és Keserű György, Bionikai és Infobionikai kutatások – Ulbert István és Erőss Loránd, Társadalmi kihívások – Oberfrank Ferenc és Csiba László.

A Semmelweis Egyetem a Nemzeti Agykutatási Program keretében egyebek mellett a depressziót, a migrént, az Alzheimer-, a Parkinson-kórt, valamint a szkizofréniát és az agyi metasztázisokat vizsgálja. (Forrás: agykutatas.com)

 


NAP-A alprogram

Az alprogram stratégiai célja a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítése és az akadémiai-ipari kapcsolat fejlesztése. Ezeket a célokat
(i) korszerű kutatási technológiák biztosításával, új technikák, eszközök, megközelítések bevezetésével,
(ii) a legkiválóbb kutatók megtartásával optimális kutatási feltételek biztosítása révén,
(iii) a fiatal tehetségek önállósodásának elősegítésével, és
(iv) az egyetemi hallgatók és a posztgraduális képzésben részesülők agykutatásba való fokozott bevonásával törekszik elérni. (Forrás: agykutatas.com)

Az alprogram alapját tíz intézmény konzorciális együttműködése képezi, melynek résztvevői a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, a Richter Gedeon NyRt., továbbá az MTA részéről a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, a Természettudományi Kutatóközpont,  és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája.

A Semmelweis Egyetemen működő kutatóhelyek az alábbi projektekkel szerepelnek az alprogramban: 

Bioelektromos képalkotás és agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata

Bemutatás

Vezetők: Dr. Bitter István, Dr. Czobor Pál
E-mail: bitter.istvan@med.semmelweis-univ.huczobor.pal@med.semmelweis-univ.hu
Szervezet: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Projekt feladatok:
Nagydenzitású, 256-csatornás EEG képalkotó rendszer kialakítása és tesztelése pszichiátriai megbetegedésekkel összefüggő neurobiológiai folyamatok pontos időbeli és térbeli jellemzésére.
1. A mérőrendszer hardware és software feltételeinek megteremtése.
2. A mérőrendszer gyakorlati kipróbálása, és klinikai alkalmazása (több klinikai csoportban).
3. Az MTA KOKI Agykéreg Munkacsoporttal közösen olyan integratív megközelítés kidolgozása, mely lehetővé teszi a Csoport által azonosított neuronális károsodások és szinaptikus reorganizáció összekapcsolását a szkizofrénia klinikai fenotípusával valamint a közvetítő elektrofiziológiai folyamatokkal.

Időtartam: 2014-2017

Honlap: http://www.agykutatas.com/

 

Integrált genomikai és biokémiai vizsgálatok neurodegenerativ betegségekben a betegség molekuláris alapjainak megismerésére és új terápiás targetek fejlesztésére

Bemutatás

Vezetők: Dr. Ádám-Vizi Veronika, Dr. Molnár Mária Judit
E-mail: adam.veronika@med.semmelweis-univ.hu; molnarmj@gmail.com
Szervezetek: Orvosi Biokémiai Intézet, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Kutatási terület:
Molekuláris mechanizmusok és klinikai biomarkerek neurodegeneratív kórképekben (mitokondriális betegségek, oxidatív stressz, reaktív oxigénszármazékok, dihidrolipoamid-dehidrogenáz mutánsok, glicerofoszfát-inga, glicerofoszfát-dehidrogenáz, szukcinil-KoA-ligáz, metilénkék, alfa-ketoglutarát-dehidrogenáz komplex).
Neurodegenerativ betegségekben (demencia és Parkinson kór) biokémiai és genomikai vizsgálatok végzése, az eredmények egybevetése a fenotípussal. A betegség molekuláris alapjainak kutatása és új terápiás targetek azonosítása.

Időtartam: 2013.12.01 – 2017.11.30.

Honlapok:
http://semmelweis.hu/genomikai-medicina/kfi/kutatasi-projektek/ 
http://semmelweis.hu/biokemia/kutatas/tudomanyos-munkacsoportjaink/neurobiokemia-munkacsoport/

 

Új antidepresszáns gyógyszercélpontok azonosítása

Bemutatás

Vezető: Prof. Bagdy György
E-mail: bagdy.gyorgy@pharma.semmelweis-univ.hu
Szervezet: Gyógyszerhatástani Intézet

Kutatási terület:
A kutatócsoport új, a depresszió kezelésére alkalmas gyógyszercélpontok után kutat. Ehhez egy több ezer fős populációban a teljes génállományt feltérképezik, olyan génváltozatokat keresve, amelyek a betegség kialakulásához vezethetnek. Kulcsszavak: depresszió, szorongás, genetika, antidepresszánsok, személyiségvonások, temperamentumok, környezeti stressz, anyagi nehézségek, gyógyszerkutatás, NewMood, GWAS, microarray.

Időtartam: 2014.12.01 – 2017.11.30.

Honlap: http://semmelweis.hu/gyogyszerhatastan/nap-a-kutatocsoport/

 

 

 


NAP-B alprogram

Az alprogram fő célja az „agyelszívás” (brain drain) visszafordítása és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával, új, önálló kutatócsoport vezetésére megérett hazai kutatók támogatása. Rövid és középtávon a program vezető kutatók Magyarországon való letelepedését és beilleszkedését, illetve legkiválóbb fiatal kutatóink itthon tartását hivatott szolgálni, induló támogatás és optimális kutatási feltételek biztosításával. Hosszú távú célunk a kutatói mobilitás elősegítése és külföldi kutatók bevonása a hazai kutatómunkába, akár vezetőként is.

Az alprogramban szereplő, Semmelweis Egyetemhez köthető kutatók által vezetett projektek:

Az agy sejt- és fejlődésbiológiájának kutatása

Bemutatás

Kutatócsoport: Kísérletes neuroanatómiai és fejlődésbiológiai csoport
Vezető: Dr. Alpár Alán (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
E-mail: alpar.alan@med.semmelweis-univ.hu

Kutatási terület: Neurodegeneratív kórképek, agyi fejlődésbiológia, sejtmigráció, neuronális differenciálódás.

Időtartam: 2014.04.01 – 2017.12.31.

Honlap: http://semmelweis.hu/anatomia/kutatas/laborok-kutatocsoportok/nemzeti-agykutatasi-program-az-agy-sejt-es-fejlodesbiologiaja/

 

Komplex funkcionális és képalkotó vizsgálatok a peripheriás idegrendszer kórfolyamataiban 

Bemutatás

Kutatócsoport: Peripheriás Idegrendszeri Kutatócsoport
Vezető: Dr. Arányi Zsuzsanna (Neurológiai Klinika)
E-mail: aranyi.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

Kutatási terület: A peripheriás idegek nagyfelbontású ultranang vizsgálata.

Időtartam: 2014.04.22 – 2017.12.31.

 

Funkcionális MR és genetikai biomarker vizsgálatok migrénben

Bemutatás

Kutatócsoport: MTA-SE-NAP B Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutató Csoport
Vezető: Dr. Juhász Gabriella (Gyógyszerhatástani Intézet)
E-mail: gabriella.juhasz@manchester.ac.uk

Kutatási terület: Migrén, stressz, agyi képalkotó biomarkerek, pszichológiai stressz-oldás, genetikai szabályozó folyamatok.

Időtartam: 2015.01.01 – 2017.12.31.

Honlap: http://semmelweis.hu/gyogyszerhatastan/nap-b-kutatocsoport/

 

Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatások

Bemutatás

Kutatócsoport: Kognitív Transzlációs Viselkedésfarmakológiai Kutatócsoport
Vezető: Dr. Gyertyán István (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
E-mail: gyertyan.istvan@med.semmelweis-univ.hu

Kutatási terület: Módszerfejlesztés kognitív javító mechanizmusok validálására, központi idegrendszeri gyógyszerek kutatása.

Időtartam: 2014.08.01 – 2017.12.31.

Honlap: http://semmelweis.hu/pharmacology/establishment-of-a-cognitive-test-battery-with-high-translational-value/

 

Molekuláris és celluláris szintű eltérések vizsgálata szkizofréniában újabb generációs szekvenálási módszerek és indukált pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés révén

Bemutatás

Kutatócsoport: Molekuláris pszichiátriai és in vitro betegségmodellezési kutatócsoport
Vezető: Dr. Nemoda Zsófia (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), korábbi vezető: Dr. Réthelyi János (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
E-mail: nemoda.zsofia@med.semmelweis-univ.hu

Kutatási terület: Szkizofrénia, exomszekvenálás, indukált pluripotens őssejtek, in vitro betegségmodellezés, pszichiátriai genetika, epigenetika.

Időtartam: 2014.05.01 – 2017.12.31.

 

A daganatok agyi áttéteinek genomikai elemzése

Bemutatás

Vezető: Dr. Szállási Zoltán (Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School)
E-mail: Zoltan.Szallasi@childrens.harvard.edu
Intézmény: II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Magyarország

Kutatási terület: Agyi tumoráttétek új generációs szekvenálása, teljes genom-szekvenálás, teljes exome-szekvenálás. A rosszindulatú daganatos halálozás egyik vezető oka az agyi áttétek kialakulása, melyek esetében a terápiák kevéssé hatásosak. Ennek egyik oka, hogy az agyi áttétek genetikája illetve annak a kiindulási daganathoz képest történő változása alig ismert, mivel nem állnak rendelkezésre megfelelő biobankok. A projekt célja egy metasztázis genomikai munkacsoport kialakítása. A munka alapja az MTA-SE Molekuláris Onkológia kutatócsoport illetve a négy orvosegyetem Patológiai és Idegsebészeti Intézetei közötti együttműködés, melynek során a négy daganatféleségben autopsziás és műtéti agymetasztázis biobankot kívánunk alapítani. Célunk az, hogy minden egyes alcsoportban minimálisan 10 autopsziás minta és megfelelő számú friss műtéti anyag is rendelkezésre álljon a kiindulási daganat mellett. A munkacsoport a pályázati periódusban a leggyakoribb agyi áttét típusokban (tüdőrák, emlőrák, vastagbélrák, melanóma) teljesgenom analízist kíván elvégezni abból a célból, hogy az egyes daganatok agyi áttétképzésének genetikai evolúcióját feltárja, az ún. szervi specificitás kérdését elemezze (az agy, mint különleges gazdaszervezet), és olyan terápiás célpontokat (Achilles sarkak) azonosítson, melyek az agyi áttétek kezelésében felhasználhatóak lehetnének.

Időtartam: 2014.10.01 – 2017.09.30.