Betűméret: A A A

A TIRI jogállása és feladatköre:

A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda (a továbbiakban rövidítve: TIRI) a Rektori Kabinet részét képező szervezeti egység, amely kifejezetten a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes feladatainak ellátását közvetlenül segítő munkatársakból áll. 

A TIRI döntéselőkészítő, véleményező, javaslattevő szervezeti egység, melynek irányítását és felügyeletét a tudományos és innovációs rektorhelyettes látja el, és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat is.

A TIRI SZMSZ szerinti feladatköre:

  1. a tudományos és innovációs rektorhelyettes munkájának közvetlen támogatása,
  2. a tudományos és innovációs rektorhelyettes feladataival összefüggő döntések szakmai előkészítése, véleményezése, javaslatok megtétele, a döntések megvalósulásának figyelemmel kísérése;
  3. részvétel az egyetemi szintű kutatásfejlesztési projektek tervezésében és kivitelezésében;
  4. a tudományos és innovációs rektorhelyettes hatáskörébe utalt egyetemi projektek koordinálása, a kapcsolódó operatív feladatok végrehajtásának monitorozása;
  5. a tudományos kutatómunkával kapcsolatos állandó és ad hoc bizottságok működésének támogatása, az e körbe tartozó döntések nyilvántartása;
  6. kapcsolattartás, együttműködés a hazai és nemzetközi szervezetekkel, belső egyetemi szervezeti egységekkel, azok vezetőivel.