Betűméret: A A A

Statisztika Kurzus

A kurzus céljai, hogy a résztvevők megismerjék a statisztikai módszerek használatát. Képesek legyenek kiválasztani az orvosi kutatás során felmerülő kérdések megválaszolására alkalmas statisztikai próbákat, és értelmezni azok eredményeit.

Fontosnak tarjuk, hogy a szakkollégista hallgatók felkészülten vágjanak bele a tudományos élet különböző területeibe, gyorsan beilleszkedjenek, és kreatív tudással járuljanak hozzá a választott intézet kutatói munkájához.

A két napos kurzus ideje alatt egy előadássorozat keretében tekintjük át az egyes kutatási módszereket, a mintavételezés fontosságát és az adatgyűjtést. Az adatok statisztikai elemzése során nem törekszünk a teljes elméleti háttér és felépítés megismerésére, inkább a gyakorlati alkalmazást helyezzük előtérbe. A hallgatóknak feladatokat is el kell végeznie, illetve az utolsó napon egy előadás keretében lehetőség nyílik a kapott eredmény bemutatására és vitára bocsátására. A kurzus során a különböző elemzéseket hipotézis-vizsgálatok, egyváltozós statisztikai elemzések, kereszttábla elemzés, varianciaanalízis, korreláció- és regresszió számításon keresztül ismerjük meg.

A kurzus másodévtől ajánlott. Maximum létszám: 20 fő

Egy kurzus résztvevő véleménye:
„Továbbra sem szerettem meg a statisztikát, de a kurzus hallgatóbarátian közelítette meg a számomra kiélezett, problémás témát. Csak most kezdtem el bekapcsolódni egy kutató csoport munkájába, de már kaptam statisztikai elemzési feladatot. A kurzus után csak könnyebben és ügyesebben tudtam megcsinálni a feladatot, igaz még rossz próbával, de jó úton járok, hogy megtanuljam és megszeressem ezt a tárgyat.”

Kép: http://www.laptops4students.ie/