Betűméret: A A A

Retorika

A klasszikus retorika, a szónoklás művészetének antik hagyományait magába foglaló rendszere, mára a meggyőzés művészete és tudománya.

A kurzus elsődleges célja az elegáns, választékos szónoki stílusú nyilvános beszéd technikáinak elsajátítása. Ugyanakkor pragmatikus célokat is kitűztünk: a meggyőzéstechnika eszközei és gyakorlata, a prózai ékesszólás valamint a szerkesztéstan feltárja a minden kérdésben ott lapuló meggyőzés lehetőségét.

Szakkollégiumunk lakói számára különösen fontos a magyar nyelv- és beszédművelés ápolása. Napjaink gyakorlatának és elvárásainak megfelelően gondolataink kifejezésére nem elégséges ismernünk a nyelvi eszközöket, használnunk is kell.

Az egynapos kurzus ideje alatt behatóbban foglalkozunk az érvelés-és rábeszélés technikával, a stilisztika eszközeiről, a helyes kiejtés és beszédtechnikával. A rendelkezésünkre álló időnk kisebb részét a nyelvi illemtannak szenteljük.

Az elme csiszolása a szellem esztétikai élményével párosul a kurzus alatt.

Kurzus bármilyen évfolyamtól felvehető. Maximum létszám 15 fő.

Egy kurzus résztvevő véleménye:
„Én résztvettem a retorika kurzuson, nagyon hasznosnak találom. Gyakoroltuk a pódiumra való kiállást, a megfelelő hangerő és beszédtempó kiválasztását és természetesen a legkülönbözőbb technikákat pl.: a helyes tagolásról, a levegővételről, a figyelem fenntartását célzó lehetőségekről, illetve az acut kérdésekre adott helyes/elkendőzött válaszadásról. Sajnálom, hogy csak 1 napos volt a kurzus, és azt, hogy nem készültek felvételek az előtte és a kurzus utáni előadásmódról.”


Kép: http://ro.wikipedia.org/wiki/Platon#mediaviewer/File:Plato_Pio-Clemetino_Inv305.jpg