Betűméret: A A A

Képzési Program

Az „Új Generáció” Képzési Program a Korányi Frígyes Szakkollégium immár több mint 20 éves múltra visszatekintő belső kurzusrendszerének a továbbfejlesztése, amely a Semmelweis Magiszter Program finanszirozásában valósul meg az Európai Unió támogatásával. Az „Új Generáció” 3*4 kurzusa olyan hiánypótló képzéseket foglal magában, amelyek az élettudományok területén vizsgálódó fiatal kutatók számára szükséges legfontosabb alapismereteket közvetítik. A szakkollégium tagjai számára félévente két kurzus teljesítése kötelező, de az előadások természetesen nyíltak, és az egész egyetemen meghirdetésre kerülnek.

Az „Alapok az építkezéshez” négy előadássorozatból áll, és elsősorban készségfejlesztő kurzusokat tartalmaz. Célcsoportját főként az alsóbbéves hallgatók jelentik. A „Meggyőzni tudni kell” vitakészség fejlesztő tréning és az „Idő tudás” tanulásmódszertani képzéset elsődleges feladata a frissen felvett diákok felkészítése az egyetemen várható vizsgahelyzetekre, hiszen a tanulmányi munka terén való helytállás alapfeltétel mind a szakkollégiumi tagság, mind pedig a későbbi egyetemi karrier építése szempontjából. A magyar közoktatás sajátos jellemzője, hogy alig vesz tudomást az informatika előretöréséről mindennapi életünkben. Hiánypótló kezdeményezésként integráltuk képzésünkbe a 10 ujjas vakon gépelés oktatását „Modernkori írástudók művészete” címen, kéthetes intenzív, kiscsoportos kurzusok formájában. Az első benyomás sokszor meghatározó emberi kapcsolatainkban, és hatalmas versenyelőnyre tehet szert az, aki helyesen tud reagálni egy váratlan élethelyzetre. A „Stílus maga az ember” protokoll és retorikai kurzust ezért integráltuk alapképzésünkbe.

A „Széles látókör és korszerű szaktudás” szintén négy elemű képzési blokk, amelynek célja, hogy az egészségtudomány olyan határterületeit mutassa be, amelyek nem szerepelnek az egyetem képzési kurrikulumában. A „State of the Art” az egészségtudomány és a technológia határterületeit, a legújabb fejlesztéseket tárgyalja. Az „Egészségjog és műhibaperek” a betegek és egészségügyi szolgáltatók jogairól és kötelezettségeiről nyújt áttenkintést. Az Egészségügyi szervezet és közgazdaságtan nevéből is következően az egészségtudomány kutató és ellátó rendszereinek gazdasági szerkezetével és működési elveivel ismerteti meg a hallgatókat. Szintén kiemelt fontosságú a gyógyító és megelőző munka területén a bizonyíték alapú orvoslás ismerete. Hiánypótló kurzusként indul meg a „Klinikai vizsgálatok elmélete és gyakorlata”, amely ezt az egyetemen méltatlanul alulreprezentált területet oktatja.

„Az Információ értéke, leckék a tudományból” a szakkollégium tudományos alapképzését foglalja magában. A „Projectmangement kicsiben és Nagyban” a kutatások tervezéséhez szükséges ismereteket tárgyalja a helyes kérdésfeltevéstől az anyagi források pályázásáig. Az „Igaz forrás” az irodalomkutatás rejtelmeibe enged betekintést, míg a „Hang és Zaj” a kísérleti eredmények kritikus értékelését lehetővé tevő metodikai alapismereteket adja át. A „Hogyan mondjam el?” publikációs és prezentációs tréning fontossága szintén nem megkérdőjelezhető.

A szakkollégiumi mozgalom sikerességének záloga a nyitottság és a hallgatói kezdeményezések hatékony támogatása. Ebből a felismerésből táplálkozik a „Nyitott Szemmel” Programsorozat, amelynek nincs előre elkészített, fix tematikája. Teret adunk a szakkollégisták kreativitásának, és három előadás erejéig minden félévben támogatást biztosítunk borászattól a közéleti témákon át a filmkritikáig terjedő széles spektrumú, szabad témaválasztású rendezvényeknek. A programsorozat keretében szakkollégistáknak évente 1 nemzetközi vendégelőadó meghívására is lehetősége nyílik.

Az Új Generáció Képzési Program kurzusai párhuzamosan futnak a félév során, és a szakkollégistáknak lehetőségük van választani a felkínált képzésekből. A szervezésben a szakkollégium tagjai aktívan részt vesznek, a koordinációs feladatokat ellátó hallgatók ösztöndíjban is részesülnek munkájukért.