Betűméret: A A A

Az Önkormányzat

A szakkollégiumi mozgalom legfontosabb alapismérve a hallgatói önrendelkezés. A Korányi Frigyes Szakkollégium hallgatói önkormányzata az intézmény alapításától kezdve rendkívül széles jogkörrel rendelkezik. A szakkollégisták határozzák meg a képzések tematikáját, az új tagok felvételének szempontjait, sőt még a kollégiumban maradás kritériumainak nagy részét is. Ez a nagyfokú hallgatói szabadság nagy lehetőségeket rejt magában, ugyanakkor komoly felelősséget is jelent.

Autonómiája mellett a szakkollégium a Semmelweis Egyetem szerves részét képezi. Az egyetem azon túl, hogy pályázati forrásaiból jelentős anyagi és szakmai támogatást nyújt, a szakkollégistákkal szemben komoly elvárásokat is támaszt. A kisebb konfliktusok időnként ugyan elkerülhetetlenek, azonban az elmúlt több mint húsz év együttműködésének eredményei azt mutatják, hogy az önkormányzatiság alapértékeinek megőrzése mellett is sikerült kiváló viszonyt kialakítanunk az egyetem vezetésével.

A közösség mindennapjainak irányításában a hallgatói bizottságok játsszák a fő szerepet, a fajsúlyosabb kérdésekben pedig a félévente legalább egy alkalommal összehívott közgyűlés hivatott dönteni. A hallgatói bizottságok munkáját segíti a kollégium igazgatója és a kurzusok koordinációjáért és minőségbiztosításáért felelős senior nevelőtanár.

 

A szakkollégiumi önkormányzat ügyvivő bizottságainak felépitése és működése

 

Bizottság feladata:

Tagjai:

Szakmai Bizottság

A bizottság legfontosabb teendői a Korányi Frigyes Tudományos Fórum, valamint a Semmeweis Magiszter Szimpóziumok megszervezése és az Új Generáció Képzési Program előadásainak lebonyolitása. Szakmai Bizottság saját szabályzata

Szakmai Bizottság elnöke:
Nagy Tamás

Szakmai Bizottság tagjai:
Bátai Bence
Kiss Laura
Kulcsár Flóra

Diákbizottság

A Diákbizottság feladata a kollégium mindennapjainak megszervezése, a közösségi programok, megemlékezések lebonyolítása, illetve a hallgatói közösségi befizetések kezelése. A Diákbizottság szervezi és ellenőrzi a szakkollégiumban működő tevékeny csoportok működését.

Diákbizottság elnöke:
Szegedi Ákos

Diákbizottság tagjai:
Kléh Györk
Lehoczki Csaba

Habilitációs Bizottság

A Habilitációs Bizottság elsőszámú feladata a szakkollégium felvételi kritériumainak meghatározása, a felvételi elbeszélgetések és táborok megszervezése. Ez a bizottság dönt a szakkollégista, szakkollégista-jelölt és externista státuszok odaítéléséről. A szakkollégistákkal és szakkollégista-jelöltekkel szemben támasztott kritériumok teljesülését minden félévben köteles felülvizsgálni a közösség minden tagja esetében. Habilitációs szabályzat

Habilitációs Bizottság elnöke:
Csaba Márton

Habilitációs Bizottság tagjai:
Dobó Máté
Kovács András
Veress Fanni

Szakmai Bizottság elnöke:
Nagy Tamás

Diákbizottság elnöke:
Szegedi Ákos

Ellenőrző Bizottság

E bizottság foglalkozik a közgyűlések és a választások lebonyolításával. Ezen túlmenően segíti a többi bizottság működését illetve ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását

Ellenőrző Bizottság elnöke:
Miklós Gabriella

Ellenőrző Bizottság tagjai:Farkas Ferenc Balázs
Muzslay Eszter

Az egyes bizottságok munkájában minden szakkollégista részt vehet, a tisztségviselők választása évente illetve két évente a tisztújitó közgyűlés keretében történik.