Betűméret: A A A

Általános tájékoztató a felvételiről

A Korányi Frigyes Szakkollégium a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának egyik fellegvára, amely részletesen kidolgozott képzési- és követelményrendszerével évtizedek óta hatékonyan segíti a tehetséges hallgatók kibontakozását egyetemünkön.

A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű szakmai elvárásoknak kell megfelelniük.A kurzusokon való aktív részvételen túl hallgatóinknak teljesíteniük kell a kötelező és kötelezően választható tárgyak érdemjegyeinek átlagából számolt 4.0 tanulmányi átlagot, harmadévtől pedig ugyancsak előírás számukra a tudományos diákköri kutatómunkában való részvétel.

A szakkollégiumba elsősorban olyan általános orvos, fogorvos illetve gyógyszerész hallgatók jelentkezését várjuk, akik az átlagot meghaladó szinten szeretnék elsajátítani a hivatásuk gyakorlásához szükséges ismereteket, és kiemelkedően érdeklődnek a tudományos kutatások iránt.

A felvételi eljárásban elsőéves hallgatók és felsőbb évesek egyaránt részt vehetnek, a jelentkezés alapfeltétele az egy idegen nyelvből megszerzett középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga. 

A szakkollégium új lakóinak felvételéről a Habilitációs Bizottság dönt a teljes szakkollégiumi közösség véleményének a figyelembevételével. 

A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma rendszeresen meghirdeti felvételi eljárását