Betűméret: A A A

Tájékoztató – Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjai és a hiányszakmák

Az Ösztöndíj Programokra azok a rezidensek jelentkezhetnek, akik:

 • az első szakképzésüket még nem kezdték meg, vagy az elsőként megszerzendő szakképzésükből még legalább 1 év van hátra,
 • vállalják, hogy a szakképesítésének megszerzése után az ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig hazai, társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végeznek teljes-, vagy részmunkaidőben a támogatott szakképzésben megszerzett szakorvosi vagy szakgyógyszerészi képesítés szerinti egészségügyi tevékenységet (vállalási időszak) és
 • vállalják, hogy az általuk biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogadnak el paraszolvenciát.

Az egyes ösztöndíj pályázatokra a pályázati kiírások évente egy alkalommal, jellemzően december hónap végén kerülnek kiírásra.

 

2018-ra meghirdetett ösztöndíjak:

 • általános ösztöndíjak – nettó 100.000 Ft/hó
  • szakorvos jelöltek számára (Markusovszky Lajos Ösztöndíj)
  • kórházi-klinikai szakgyógyszerész jelöltek számára (Than Károly Ösztöndíj)
 • egyes, a miniszter által meghatározott speciális szakterületen a szakképzést megkezdők részére kiemelt ösztöndíjak – nettó 200.000 Ft/hó
  • csecsemő- és gyermekgyógyászat képzésben részt vevők számára (Méhes Károly Ösztöndíj) a tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek betöltése érdekében,
  • oxyológia és sürgősségi orvostan képzésben részt vevők számára (Gábor Aurél Ösztöndíj) az OMSZ személyi állományának bővítése érdekében,
  • honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem orvostan képzésben részt vevők számára (Flór Ferenc Ösztöndíj) a Magyar Honvédség szakorvosi állományának bővítse érdekében.
 • az egészségügyi ellátás szempontjából hiányszakmának minősülő területen elhelyezkedő rezidensek számára Hiányszakmás ösztöndíj – nettó 150.000 ft/hó

A hiányszakmás ösztöndíjra az nyújthat be pályázatot, aki a szakképzését az ösztöndíj meghirdetésekor érvényes hiányszakmában kezdte meg, vagy abban az évben hiányszakmának minősülő szakterületre váltott szakot.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki olyan szakmában kezdte meg a szakképzését, amely a szakképzés megkezdésekor nem volt hiányszakma, majd később hiányszakmává minősítették. Az ösztöndíjra jelentkezés részletes feltételeit az ösztöndíj kiírás pályázati felhívása tartalmazza.

 

Hiányszakmák

A tárgyévi hiányszakmákat a tárgyévet megelőző évben az egészségügyért felelős miniszter határozza meg. A hiányszakmák Budapesten és vidéken eltérőek. Emellett vannak egyes egészségügyi intézmények, ahol valamennyi szakma hiányszakmának minősül.

Hivatalos tájékoztató a hiányszakmákról. 

 

Az ösztöndíj és a vállalási időszak teljesítése

Amennyiben a Hiányszakmás Ösztöndíjas rezidens szakot vagy egészségügyi szolgáltató vált olyan szakterületre, amely a váltáskor nem minősül hiányszakmának, válthat a Markusovszky Ösztöndíjra, azonban az addig kifizetett ösztöndíjak tekintetében a hiányszakmás és a Markusovszky Ösztöndíj különbözetét vissza kell fizetnie.

Az ösztöndíj folyósítására akkor kerül sor, ha:

 • a rezidens az ösztöndíjas szerződése aláírását követően az ÁEEK által működtetett elektronikus felületen a szakképzése teljesítését leigazolja vagy
 • a szakképzéséért felelős egyetem igazolja az ÁEEK felé a rezidens szakképzésének megfelelő teljesítését.

Amennyiben utólagosan kiderül, hogy a rezidens az általa leigazolt hónapban nem vagy nem a szakképzésének megfelelően teljesítette a szakképzését, az így jogosulatlanul folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetni.

Az Ösztöndíj folyósítása a magyarországi szakképzés teljesítésével párhuzamosan történik. Amennyiben a szakképzés valamely okból szünetel, az ösztöndíj folyósítása is szünetel.

Az Ösztöndíj vállalási időszak szüneteltethető gyermekvállalás, tartós betegség, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, vagy kiskorú, illetve hozzátartozó tartós ápolása/gondozása miatt, illetve ezen túlmenően – indoklás nélkül – további 1 évig. (Azaz, aki 5 évig kapta az ösztöndíjat annak 6 év áll rendelkezésére az 5 éves vállalási időszak igazolására).

Amennyiben a rezidens nem az ösztöndíjas szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el, különösen akkor, ha a képzését megszünteti és nem folytatja, vagy külföldön kívánja a képzését folytatni vagy a vállalási időszakát nem teljesíti, a kifizetett ösztöndíjat kamatokkal terhelten kell visszafizetnie.