a Semmelweis Egyetem
107 nap
13 óra
11 perc
38 mp

Az Egyetemre háruló szakirányú továbbképzési feladatok ellátására az igazgatóság operatív testületet működtet. Az Operatív Bizottság elnöke az igazgató, tagjai kari továbbképzési testületek vezetői és tanácsadói, valamint a Gazdasági Főigazgató megbízottjai. Az Operatív Bizottság tevékenységi köre kiterjed többek között, a szakmai továbbképző tanfolyamokat szervezők validálására, az előzetesen és utólagosan minősített körbe tartozó tanfolyamok befogadására szolgáló irányelvek kidolgozására, a Semmelweis Egyetemet választó továbbképzésre kötelezettek továbbképzési pontjainak nyilvántartási rendjének meghatározására, a továbbképzési feladatok ellátása pénzügyi hátterének elvi kidolgozására.

Elnök:

Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, igazgató, Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

Tagok:

  • Baumgartnerné Holló Irén, igazgató, Pénzügyi Igazgatóság
  • Dr. Fejérdy Pál, egyetemi tanár, tanácsadó 
  • Dr. Gerle János, klinikai főorvos, titkárságvezető, FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság
  • Jelinekné Dr. Nikolics Mária, egyetemi adjunktus, elnök, GYTK Továbbképzési Bizottság
  • Dr. Molnár Miklós, egyetemi docens, osztályvezető, Folyamatos Továbbképzési Osztály
  • Ujvári István, igazgató, Kontrolling Igazgatóság
  • Dr. Szathmári Miklós, egyetemi tanár, elnök, ÁOK Szakmai Tanácsadó Testület
  • Dr. Szombath Dezső tanácsadó, Folyamatos Továbbképzési Osztály

Az igazgatóság feladataiból adódóan közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósággal, a MOK szervezeteivel, az ESZTT-vel, a Szakmai Kollégium Tagozataival.

A társegyetemekkel közösen működteti a http://www.oftex.hu és ahttp://www.gyoftex.hu internet címeken elérhető országos továbbképzési portálokat.