Két háziorvosi praxis Jászapátiban

A Dr. Deák és Társa Háziorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Deák Lehel Imre, székhelye:
5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.) átvételre meghirdeti Jászapáti város III. számú, 2000 fős,
felnőtt háziorvosi körzetét. A háziorvosi körzetben nincs ügyelettartási kötelezettség, helyben
található mentőállomás.

A praxisjog megszerzése az alábbi módon lehetséges: a praxisjog két havi finanszírozási díj,
mindösszesen 3 millió forint összegű vételáron történő megvásárlása azzal, hogy megegyezés
alapján részletekben történő fizetés is lehetséges, ezt követően új praxisengedély, működési
engedély kérelmezése, új finanszírozási szerződés megkötése.

A praxisjog megszerzésére a felmondási idő alatt, 2019. december 31. napjáig van lehetőség,
ugyanakkor a finanszírozás akkor folyamatos, ha a finanszírozási szerződés megkötéséhez a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 2019. december 5. napjáig valamennyi irat –
hiánytalanul – megérkezik.

Jászapáti Városi Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladat-ellátási
szerződés alapján a rendelőhelyiséget (5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.) az egészségügyi
szolgáltató ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára
szolgálati lakást biztosít.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatást kérhet Dr. Deák Lehel háziorvostól a 06-20-
912-2330-as telefonszámon, valamint dr. Tóth Nóra jegyzői referenstől a 06-57-540-100/109-
es telefonszámon, továbbá a toth.nora@jaszapati.hu e-mail címen.


A MED.UNIV.@Orvosi Ellátást Biztosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Pál
István, székhelye: 3300 Eger, Rózsa Károly út 10. fszt. 3.) átvételre meghirdeti Jászapáti város
egyik legnagyobb, 2235 beteget ellátó felnőtt háziorvosi körzetét, amelynek jelenlegi havi
finanszírozása 1,9 millió forint. Ügyelet vállalása nem kötelező, helyben található
mentőállomás.

A praxisjog, valamint a rendelő korszerű berendezési és felszerelési tárgyainak tulajdonosa a 3
millió forint törzstőkével rendelkező MED.UNIV.@Orvosi Ellátást Biztosító Korlátolt
Felelősségű Társaság, amely a térségi praxisközösség tagja.

A praxisjog, gazdasági társaság jelképes vételáron, ingyenes átruházással megszerezhető
a jelenlegi egészségügyi szolgáltatóval munkaviszonyban álló két asszisztensnő
továbbfoglalkoztatásának biztosításával.

A praxisjog megszerzésére a felmondási idő alatt, 2019. augusztus 31. napjáig van lehetőség,
ugyanakkor a finanszírozás akkor folyamatos, ha a finanszírozási szerződés megkötéséhez a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 2019. augusztus 5. napjáig valamennyi irat –
hiánytalanul – megérkezik.

Jászapáti Városi Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladat-ellátási
szerződés alapján a rendelőhelyiséget külön nővér- és orvosivizsgáló helyiséggel (5130
Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.), valamint a szükséges eszközöket az egészségügyi szolgáltató
ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára szolgálati lakást
biztosít.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatást kérhet Dr. Pál István háziorvostól a 06-30-635-
1918-as telefonszámon. Amennyiben a leendő háziorvos helyettesítéssel látná el a feladatot, tájékoztatást kérhet dr. Tóth Nóra jegyzői referenstől a 06-57-540-100/109-es telefonszámon, továbbá a toth.nora@jaszapati.hu e-mail címen.