Kedves VI. éves Hallgató!

Nemsokára elérkezik az idő, hogy hat év kemény munkája eredményeképp átvegye orvosdoktori oklevelét, és diplomájának birtokában tanulmányait szakvizsga megszerzése céljából, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tovább folytassa.

Az első, alapszakvizsga megszerzése az ún. rezidensi rendszerben folyik, melynek előttünk álló feladatairól szeretném Önt tájékoztatni.

2019. január 1-től a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat a Semmelweis Egyetemen a Szak- és Továbbképzési Központ látja el.

A naprakész információkért kérem kövesse nyomon a Központ honlapját:

http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/

A szakképesítés megszerzése támogatott vagy költségtérítéses képzés keretében történik.

Támogatott szakképzésben 2019-ben országosan 1222, ebből SE régióban 425 keretszám erejéig lehet részt venni.

Támogatott szakképzésben a 22/2012(IX.14) EMMI rendeletben az adott szakmára meghatározott időtartamig lehet részt venni (pl. 72 hónapos szakképzési idő esetén 72 hónapig).

A költségtérítéses szakképzés tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza. 

Az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerre vonatkozó jogszabályok:

  • 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet
  • 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet
  • 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet

A szakképzésben való részvétel feltételei:

1.) közalkalmazotti jogviszony létesítése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (továbbiakban ÁEEK)

2.) szakképzési jogviszony létrehozása a választott egyetemmel.

A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.