Felkerült a honlapunkra az új teljesítésigazolás űrlap, kérjük a kollégákat, hogy ezután ezt legyenek szívesek kitölteni, és beküldeni a szokott módon.

Letöltés: Tutori teljesítésigazolás űrlap

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell beérkeznie a SE Szak- és Továbbképzési Központjába elektronikus formában: e-mail cím: teljesitesigazolas.szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu

A formula csak változtatás nélkül fogadható el! Hiányos kitöltés esetén, illetve pecsét nélkül az igazolás nem elfogadható.