Tantárgy

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem                                                             

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Fogorvostudományi Kar

                                                                  Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Tantárgy neve: Praxisszervezés

Tantárgy típusa: kötelező

                 kódja: FOKOSZB091_1M

                 kreditértéke: 1

Tantárgy előadójának neve: Dr. Szűcs Attila

Tanév: 2017-18/II.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A képzés célja, hogy a leendő fogorvosok információt kapjanak a fogorvosi praxisok működtetéséről

A tantárgy tartalma:

Szakmai és hatósági követelmények a fogászati praxisokkal szemben

Praxisalapítás, rendelői menedzsment. Reklám, marketing.

Fogászati praxistervezés, praxisfejlesztés, innováció.

Kapcsolatok a praxis működésében: orvos-beteg, orvos-asszisztens, rendelő-fogtechnika.

A fogászat országos és helyi szakfelügyeleti rendszere, a fogorvosi tevékenység szakmai szabályai, szakmai protokollok, módszertani levelek, szakmai szervezetek, Magyar Orvosi Kamara, az Orvos Kamarai Törvény

A fogorvosi tevékenység környezeti feltételei. A fogászati finanszírozás rendszere (Egészségügyi Törvény, rendeletek, egészségbiztosítási pénztárak,kieégészítő biztosítás, minőségbiztosítás).

Az orvosi vállalkozások pénzügyi és számviteli szabályai. Adó és társadalombiztosítási törvény a fogorvosi praxisban

Büntetőjog, polgári jog, gazdasági és munkajog (a fogászati rendelő speciális jogrendszere).         

 

 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): kéthetente 2 óra előadás

1.

Praxisszervezés I.

Szakmai és hatósági követelmények a fogászati praxisokkal szemben

Praxisalapítás, rendelői menedzsment. Reklám, marketing.

2.

A fogorvosi tevékenység környezeti feltételei (szereplők, struktúra). A fogászati finanszírozás rendszere (Egészségügyi Törvény, rendeletek, egészségbiztosítási pénztárak, kiegészítő biztosítás, minőségbiztosítás).

3.

Az orvosi vállalkozások pénzügyi és számviteli szabályai. Adó és társadalombiztosítási törvény a fogorvosi praxisban

4.

Büntetőjog, polgári jog, gazdasági és munkajog (a fogászati rendelő speciális jogrendszere).

5.

Praxisszervezés II.

Fogászati praxistervezés, praxisfejlesztés, innováció.

6.

Praxisszervezés III. Kapcsolatok: orvos-beteg, orvos-asszisztens, rendelő-fogtechnika.

 

 

7.

Praxisszervezés IV.

Magyar Orvosi Kamara, az Orvos Kamarai Törvény

A fogászat országos és helyi szakfelügyeleti rendszere

A fogorvosi tevékenység szakmai szabályai, szakmai protokollok, módszertani levelek, szakmai szervezetek

Tájékoztató a szakképzés lehetőségeiről                    

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel: (minimum 75%: 11 óra)

Mivel pótlásra nincs lehetőség, ennél nagyobb óraszámban történő hiányzás esetén a félév nem ismerhető el.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 

A TVSZ rendelkezései érvényesek

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:lásd: tantárgyi követelmények

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):lásd: tantárgyi követelmények

Az osztályzat kialakításának módja:

Lásd tantárgyi követelmények

A vizsga típusa:

Írásbeli kollokvium

Vizsgakövetelmények:

lásd tantárgyi követelmények

A vizsgajelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A Neptun-rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak.

Javasolt irodalom: Fogorvosi praxis-menedzsment. Raabe Kiadó 2003.