Betűméret: A A A

A testnevelés órán való részvétel feltételei

 • A testnevelési óra gyakorlati tárgy, aktív részvétel kötelező a tanár instrukcióinak megfelelően.
 • A foglalkozásokon sportfelszerelésben kell részt venni, váltócipő használata kötelező.
 • A későn érkező hallgató az óra megkezdése után nem kapcsolódhat be a munkába, jelenlétével az órát nem zavarhatja.
 • Hetente egy órán lehet részt venni, vagyaz órarendi órán vagy pótolni az korábban kihagyott órát. Célszerű a pótlást a hiányzást követően a lehető legrövidebb időn belül végrehajtani.
 • Pótlásra minden testnevelés órán van lehetőség , magyar és külföldi hallgatók pótolhatnak egymás óráin is.
 • A hallgató kötelessége, hogy az óra elején és végén a tanárnál jelentkezzen regisztrálásra. Minden hallgató kap egy saját neptun kódból generált vonalkódos kártyát. Ezt a kártyát kötelező minden foglalkozásra elhozni, mert ez alapján folyik az elektronikus regisztráció!
 • Csoportos pótlás csak rendkívüli esetben, a tanárral való előzetes megbeszélés alapján, írásbeli kérelemmel lehetséges.
 • “Előre pótlás” nincs!
 • A hallgató saját és társai testi épségét nem veszélyeztetheti.
 • A hallgató az általa szándékosan vagy hanyagságból okozott kárt köteles megtéríteni.
 • Az aláírás további feltételei megtalálhatók az aktuális szemeszter Tanulmányi tájékoztatójában.