Betűméret: A A A

Oktatás

A klinika az egyetem oktatási rendjének megfelelően a IV. és V. éves orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását végzi, emellett a I. és IV. éves orvostanhallgatók nyári gyakorlatát, valamint a VI. éves orvostanhallgatók gyakorlati képzését is szervezi. Rendszeresen fogad külföldi hallgatókat, elsősorban a nyári időszakban, de a nemzetközi együttműködések alapján rendszeresen megfordulnak a klinikán cseregyakorlaton lévő külföldi hallgatók. A klinika kezdettől fogva részt vesz a végzős orvostanhallgatók záróvizsgáinak lebonyolításában. A klinika oktatja a IV-V. éves angol nyelvű hallgatóknak a szabadon választható „Emergency in Surgery” című féléves tárgyat, melyre érdeklődő magyar hallgatókat is szívesen látnak. Az I. és II. éves angol évfolyamok részére „Bevezetés a klinikai orvostudományba” c. tárgy keretében előadásokat tartanak. A klinika a posztgraduális képzésben is részt vesz, egyrészt tanfolyamok szervezésével és tartásával, másrészt rezidensek folyamatos képzésével, valamint szakorvosok részére szervezett rendszeres szinten tartó tanfolyamokkal.

IV. év

      Előadások

      Gyakorlatok

      Tételek

VI. év

      Szigorlati tételek