Betűméret: A A A

A klinika

A klinika története

Az első sebészeti tanszéket 1770-ben Mária Terézia állította föl a nagyszombati egyetemen. 1777-ben az egyetemmel együtt Budára, majd 1784-ben Pestre helyezték át.

A kor egyik legnagyobb európai sebésze Balassa János, a magyar sebészet megalapítója 1843-tól a “Sebészeti Kórodának” nevezett tanszéket vezette haláláig. 1880-ban a tanszék az I.sz. Sebészeti Klinika elnevezést kapta. Kezdetben az Üllői út. 26.sz. alatt, az egyetem központi épületében kapott elhelyezést.

Jelenlegi helyén 1909 óta működik. Ebben az időben a klinika igazgatója Dollinger Gyula volt, őt követte Verebély Tibor 1919-41, Matolay György 1941-45, Marik Miklós 1945-47, Klimkó Dezső 1948-49, Hedri Endre 1949-62, Rubányi Pál 1963-75, Szécsény Andor 1975-1990, Flautner Lajos 1990-2003.

2003. jún. 1. és 2011. jún. 30. között a klinika igazgatója Prof. Dr. Kupcsulik Péter.
Ez idő alatt a klinika tudományos tevékenységében továbbra is meghatározó szerepe volt a könyvtárnak. A könyvtári állomány gyarapodott nagy értékű szakkönyvekkel, kézikönyvekkel és orvostörténeti kiadványokkal.

A folyóirat-gyűjteményt 20 féle kurrens orvostudományi folyóirat és 13 féle inkurrens, lezárt állományrész alkotta.

A technikai felszereltség is korszerűsödött, sokoldalúbb feladatok ellátására alkalmas modern technikai eszközökkel, nagykapacitású számítógépekkel, multifunkciós szkenerrel, a tudományos előadásokat, a képi megjelenítést támogató projektorral.

A klinika fenállásának 100 éves évfordulója alkalmából önálló kiadvánnyal és nagyszabású reprezentatív ünnepséggel emlékeztünk a múlt és a jelen kiválóságaira, akik maradandót alkotva dicsőséget szereztek a SE I.sz. Sebészeti Klinikának és nemzetközi elismerést az önálló magyar sebészetnek.
http://seb1lib.galeria.milanka.hu/main.php/album/tudul/1909-2009/

A jubileumi kiadvány, a bibliográfia összeállításában, a történeti anyag gyűjtésében jelentős szerepet vállalt a könyvtár. http://semmelweis.hu/sebeszet1/files/lib/pdf/konyvtartort_jub.pdf

2003 óta könyvtárunk honlapjáról már elektronikusan elérhetővé vált a korábban csak nyomtatott formában közzétett publikációs lista, amely a klinika orvosainak megjelent közleményeit tartalmazza. A publikációs adatbázis kiemelt jelentősége, hogy a bibliográfiai számbavétel nemcsak a tudományos közleményekre vonatkozik, hanem a különböző tartalmú és értékű közlésekre dokumentumtípustól függetlenül. Interaktív webes keresőfelület biztosítja a könnyű használatot.

A könyvtár honlapjáról elérhető képgaléria bemutatja a tanszékvezetők rövid életrajzát informatív adatokkal és képekkel illusztrálva a sebészeti tanszék megalakulásától (1770) napjainkig.
Ennek az időszaknak jelentős produktuma az orvostörténeti különgyűjtemény, amely a klinika tanszékvezetőinek, a klinika történetének és a sebészet történetének válogatott irodalma.

A Magyar Tudományos Művek Tára, nemzeti bibliográfiai adatbázishoz 2011-ben csatlakozott az egyetem, az egyetem intézményei és klinikái. Az adatbázis egyéni és intézményi tudományos teljesítmény értékelésére, pályázatok és jelentések készítésére felhasználható.
Miután a klinika MTMT adminisztrátorának jelöltek ki a könyvtári szolgáltatás tevékenységi köre új feladatvállalással bővült.

A könyvtár szakmai elismertségét bizonyítja, hogy 2010-ben nemzeti ünnepünk 162. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségen Rektori Dicséret kitüntetést vehettem át. http://www.semmelweiskiado.hu/files/flippingbooks/000/047/liquid-green/index.html

2011. július-tól a klinika igazgatója Harsányi László.

A klinika kiemelt jelentőségű területeken, mint a hasnyálmirigy, nyelőcső, máj és epeutak sebészete, a gyomor-bél traktus vérzések ellátásában országos referencia központként működik.

Flautner professzor úr az egyre mélyülő gazdasági nehézségek és pénzügyi megszorítások ellenére az ország legnagyobb gasztroenterológiai sebészeti centrumát alakította ki.

A gasztroenterológiai betegek minél szélesebb körű ellátása érdekében az intézet profilját kibővítette. A laparoszkópos sebészet, az intervenciós ultrahang és endoszkópia rutinszerű alkalmazásával új terápiás módszereket vezettek be.

Az intézet tevékenységi köre gyarapodott, amikor a II.sz. Sebészeti Klinika megszűnésével otthont adott az érsebészeti munkacsoportnak .

Oktatás : a klinikán az orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvű elméleti és gyakorlati képzése, szakvizsga előkész
ítő továbbképzés, szervezett és egyéni posztgraduális képzés folyik. A tudományos diákköri munka kisérleti és klinikai sebészeti, pathológiai és aneszteziológiai kérdésekkel foglalkozik

Kutatási területek : új műtéti eljárások alkalmazása a pancreason, új eljárások a daganatok sebészetében, kisérletes transplantológia (pancreas, máj), májcirrhosis és portális hypertensió, ascites pathofiziológiája, minimál invasív sebészi technika bővítése, kiterjesztett műtéti beavatkozások anaesthesiája, septikus és vérzéses shock intenzív terápiája, bakteriális fertőzések kezelése.

Az oktató, kutató és gyógyító munkát segíti a klinika Orvostudományi Szakkönyvtára . Flautner professzor úr támogatásával az elmúlt több mint 10 évben a könyvtári szolgáltatások szakmai és tartalmi színvonala növekedett. Az elért sikerek és eredmények bizonyítják a könyvtár létjogosultságát. Törekvése arra irányul, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat a számítógépre alapozott szolgáltatásokkal kiegészítse és a klinika tevékenységével összhangban, a szolgáltatások színvonalának növelésével tovább gyarapítsa az I. sz. Sebészeti Klinika szakmai elismertségét.