Betűméret: A A A

Irodalom

Felhasznált Irodalom

 • 1.A Budapesti Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve az Orvosi Kar 200. évfordulója alkalmából, 1769-1969 / szerk. Rigó János. – Bp. : SOTE, 1969.
 • 2.Adatok az aether-narkosis magyarországi történetéhez. In:Orvosi Hetilap, 1837.36.sz.924 p.
 • 3.Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről / Hőgyes Endre. Bp., 1896.
 • 4.Az egyetem új Sebészeti Klinikája. In: Fővárosi Lapok, 1877. 1282-83 p .
 • 5.Az orvostudományi Kar története, 1770-1935 / Győri Tibor. Bp., 1936. 714-15 p.
 • 6.Híres magyar orvosok / szerk. Kapronczay K. Bp. : Galenus, 2001.
 • 7.Verebély Tibor : In memoriam / Matolay György. In: Orvosi Hetilap, 1941. 85.évf. 14.sz. 1 p.
 • 8.Magyarország gyógyintézeteinek évkönyve, 1934 / [kiadja a] Magyarország Klinikáinak és Gyógyintézeteinek Szövetsége. Bp., 1934. 80-83 p.
 • 9.I.sz. Sebészeti Klinika / Szécsény A. In: Tájékoztató az önálló egyetem tudományos munkájáról, 1951-76. Bp. : SOTE, 1976. 147-48 p.
 • 10.A SOTE I. sz. Sebészeti Klinika története, 1935-1974 / Szécsény A., Rubányi P., Karácsonyi S. – Kézirat. SE I.sz.Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára
 • 11.Szécsény Andor (1920-2002) : In memoriam / Flautner L. In: Magyar Sebészet 2002. 1. sz. 55 p.
 • 12.Szécsény Andor : In memoriam / Vallent Károly. In: Orvosi Hetilap, 2002. 18.sz. 937 p.
 • 13.Flautner Lajos : Önéletrajz. Kézirat. SE I.sz.Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára
 • 14.Professzori beszámoló az I. sz. Sebészeten / Kondor Endre. In: Orvosegyetem, 1991.
 • 15.sz. 15.Szebb – Jobb- Modernebb / Kondor Endre. In: Orvosegyetem, 1993. 1-2 sz. 9 p.
 • 16.Az I.sz. Sebészeti Klinika új műtő blokkja / Kondor Endre. In: Orvosegyetem, 1999. 7.sz. 8 p.
 • 17.”Könyvtári Fórum” az I. sz. Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtárában / Kövesháziné Muntyán Alexandra. In: Orvosegyetem, 1995. 9.sz. 6
 • 18.Minőségszemlélet egy orvosi könyvtárban / Kövesháziné Muntyán Alexandra. In: Könyvtári Figyelő, 2002. 1-2. sz. 55-70 p.