Harsányi László (1955- )

2011. júliustól a SE I.sz. Sebészeti Klinika igazgatója. 1979 óta dolgozik a klinikán, évekig igazgatóhelyettesi beosztásban. Onkológus sebész, elsődleges tevékenységi köre az emésztőszervi daganatok sebészete. Kiemelkedő, sokéves tapasztalatokkal rendelkezik a retroperitoneum, illelve a kismedence sebészetében. 

Tudományos munkája a perioperatív anyagcsere vizsgálatokhoz köti, minősítést is ebben a témában szerzett.
Az orvostudományok kandidátusa, 1992. MTA köztestületi tag. Tagja hazai és nemzetközi orvos-sebész-társaságoknak, szakfolyóiratok szerkesztő bizottságának. Tudományos munkásságát száznál több megjelent tudományos közlemény, tankönyv, jegyzet, könyvfejezet tanúsítja.

Összeállította: Kövesháziné Muntyán Alexandra