Betűméret: A A A

Általános információk

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 39/b/2008 (IV. 17.) számú határozatban döntött az Általános Orvostudományi Karon, Rehabilitációs Tanszéki Csoport létrehozásáról a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához rendelve. Dr. Karádi István az ÁOK Dékánja pályázatot írt ki, melynek elnyerését követően, Dr. Dénes Zoltán docenst bízta meg 2009. július 1.-től a tanszéki csoportvezetői feladatok ellátásával.

A Tanszéki Csoport tevékenységét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben 1980 óta folyó szakorvosképzés folytatásának tekinti.

A Tanszéki Csoport oktatási tevékenysége a graduális, a posztgraduális valamint a rehabilitációs team több szakemberének felsőfokú képzésére is kiterjed. Az oktatási feladatok szervezése során az orvostanhallgatókkal kapcsolatos tevékenységeket a Pszichiátriai Klinika adminisztrációja szervezi (hallgatói indexek, Neptun rendszer, oktatási helyiség, stb.). Oktatási ügyvivő: Kiss Hajnal (kiss.hajnal@med.semmelweis-univ.hu) tel: 20 825 02 11, Fax: 210 03 36.

A posztgraduális orvos és a többi rehabilitációs szakember elméleti és gyakorlati képzésének helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, ahol az ezzel kapcsolatos adminisztráció is történik. Oktatási ügyvivő: Tápay Gabriella, e-mail: g.tapay@rehabint.hu, tel: 391 19 03, Fax: 200 26 98.

Az Orvosi Rehabilitáció Grémium és a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás Grémium székhelye szintén az OORI. A Grémium elnöke Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens 2010. április 15.-étől. A Grémium tagjai: Dr. Kullmann Lajos egyetemi tanár, Dr. Géher Pál egyetemi tanár, Dr. Fazekas Gábor Ph.D., Dr. Szél István osztályvezető főorvos, Dr. Boros Erzsébet osztályvezető főorvos.