1. március 3.

Üléselnök: Dr. Szögi Beáta főorvos

  1. Dr. Szögi Beáta: Nappali kórházi ellátás az OORI-ban
  2. Dr. Kator Miklós, Dr. Kőszegi Gábor: Területi ellátás sikerei és árnyoldalai a muskuloskeletalis rehabilitációban.

 

  1. március 17.

Üléselnök:Dr. Szél István főorvos

  1. Révay Edit dr.: „Az OORI és a Korányi munkatársainak életminősége egy felmérés tükrében:”
  2. Különböző terápiás egységek és a fekvőbeteg osztályok együttműködése 1. Vizkelety Tibor dr.: A központi terápiás és diagnosztikus egységek igénybe vétele a fekvőbeteg ellátásban. 2. Mészáros Edit, Molnár Tibor, Nagy-Szilassy Dóra, Szabó Julianna, Tas András, Vámos Tibor, Tölgyesy Szilvia: Az együttműködések rendszere ergoterapeauta  szemmel.
  3. Szántó Krisztina: A betegellátó osztályok és a Hidro- és Sportterápia kapcsolata, avagy becsüljük meg egymás munkáját betegeink és mindannyiunk érdekében.

 

  1. márc 31.

Üléselnök: Dr. Harmatta János főorvos

Részletes programot későbbiekben küldjük szét