Betűméret: A A A

Oktatás

A Radiológiai Klinika hagyományainak megfelelően egyaránt nagy hangsúlyt kap a graduális és a posztgraduális oktatás. A radiológia tárgy keretében magyar, angol és német nyelvű oktatás folyik a IV. évfolyamon, egy szemeszter időtartamban. A hallgatók tantermi előadások és gyakorlatok keretében sajátíthatják el a radiológia fejlődésével egyre bővülő tananyagot. A kötelező képzési formák mellett tudományos diákkörösként is lehetőség van részt venni a klinikán folyó munkába különböző területeken.

A tárgy oktatása során kivételes hangsúlyt fordítunk a leendő, nem-radiológus szakorvosok számára fontos diagnosztikai és terápiás módszerek, illetve ismeretek átadására, továbbá a klinikai diagnosztikai gondolkodás komplex rendszerének formálására és lehető legteljesebb megismertetésére.

A posztgraduális képzés magában foglalja a rezidens- és szakorvosképzést, szakmai továbbképzést, tanfolyamszervezéseket.