Betűméret: A A A

Kutatási területek

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika aktív kutatási projektjei

A légúti és szisztémás gyulladás szerepe az obstruktív alvási apnoe kórélettanában

 • kutatás témavezetője: Dr. Bikov András
 • munkacsoport tagjai: Dr. Kunos László, Dr. Kis Adrián, Dr. Mészáros Martina

 

A CPAP terápia hatásának vizsgálata az inzulinrezisztenciára obstruktív alvási apnoéban

 • kutatás témavezetője: Dr. Bikov András
 • munkacsoport tagjai: Dr. Kunos László, Dr. Kis Adrián, Dr. Mészáros Martina

 

Biomarkerek az alvás alatti légzészavarok kórélettanának megismerésére

 • kutatás témavezetője: Dr. Bikov András
 • munkacsoport tagjai: Dr. Kunos László, Dr. Kis Adrián, Dr. Mészáros Martina

 

A COPD exacerbáció patomechanizmusa és prediktív biomarkerei

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bikov András, Dr. Horváth Péter, Dr. Szűcs Gergő, Csoma Balázs, Németh Zsófia, Susanne Barth

 

A légúti és a szisztémás nitrozatív stressz és az nitrogén-oxid útvonal vizsgálata COPD-ben

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bikov András, Dr. Horváth Péter, Dr. Szűcs Gergő, Csoma Balázs, Németh Zsófia, Susanne Barth

 

Az eosinophil típusú COPD exacerbációk klinikai jellemzőinek és a vér eosinophil szám exacerbációt prediktáló szerepének vizsgálata

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bikov András, Dr. Horváth Péter, Dr. Szűcs Gergő, Csoma Balázs, Németh Zsófia, Susanne Barth

 

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) exacerbáció fenotipizálása

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia

 

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) prognosztikai markerei

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia

 

Biomarkerek pulmonalis hypertoniában

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Karlócai Kristóf, Dr. Csósza Györgyi, Dr. Horváth Péter

 

Keringő kardioprotektív markerek idiopathiás pulmonalis arteriás hypertoniában

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Karlócai Kristóf, Dr. Csósza Györgyi, Dr. Horváth Péter

 

Az alveolaris nitrogén-monoxid koncentráció, mint az endothelialis diszfunkció markere pulmonalis hypertoniában

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Karlócai Kristóf, Dr. Csósza Györgyi, Dr. Horváth Péter

 

Asztmás terhesség – Biomarkerek és klinikai jellemzők

 • kutatás témavezetője: Prof. Dr. Tamási Lilla
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bohács Anikó, Dr. Eszes Noémi, Dr. Dombai Brigitta, Dr. Bíró Andrea, Dr. Oroszi Dóra

 

A bronchialis mikrobiom szerepe pulmonológiai kórkepekben

 • kutatás témavezetője: Dr. Eszes Noémi
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bohács Anikó, Tóth Nóra

 

Endothel dysfunctio, gyulladásos markerek és artériás stiffness vizsgálata tüdő transzplantáltaknál és pulmonológiai betegségekben

 • kutatás témavezetője: Dr. Bohács Anikó és Dr. Böcskei Renáta Marietta

 

Interstitialis tüdőbetegségben szenvedő betegek életminősége, rekeszmozgása és funkcionális, radiológiai paramétereinek összefüggése

 • kutatás témavezetője: Prof. Dr. Müller Veronika
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bárczi Enikő, Starobinski Lívia, Nagy Tamás

 

Inhalációs eszközök vizsgálata obstruktív tüdőbetegségek személyre szabott terápiájának megtervezéséhez

 • kutatás témavezetője: Dr. Lázár Zsófia
 • munkacsoport tagjai: Dr. Bohács Anikó, Dr. Erdélyi Tamás, Dr. Eszes Noémi, Prof. Dr. Müller Veronika, Dr. Odler Balázs

 

 A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikán tervezett kutatási projektjek

 

A felső és alsó légúti gyulladás összehasonlító vizsgálata COPD-ben

(Dr. Lázár Zsófia)

 

Az alveolaris és bronchialis nitrogén-oxid exacerbációt jelző szerepének vizsgálata

(Dr. Lázár Zsófia)

 

A COPD és a pulmonalis arterias hypertonia non-invazív markereinek vizsgálata

(Dr. Lázár Zsófia)

 

Az életminőség vizsgálata különböző etiológiájú pulmonalis hypertoniában

(Dr. Lázár Zsófia)

 

A nem-kissejtes tüdőrák korszerű kezelésének eredményei a mindennapi klinikai gyakorlatban – túlélés és célzott kezelés

(Prof. Dr. Tamási Lilla)

 

A nem-kissejtes tüdőrák korszerű kezelésének eredményei a mindennapi klinikai gyakorlatban – túlélés és immunterápia

(Prof. Dr. Müller Veronika)

 

A nem-kissejtes tüdőrák korszerű kezelésének eredményei a mindennapi klinikai gyakorlatban – túlélés és kombinált kemoterápia

(Prof. Dr. Tamási Lilla)

 

Idiopátiás tüdőfibrózis és egyidejű daganat hatása a terápiás lehetőségekre és a túlélésre

(Prof. Dr. Müller Veronika)

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika által kiírt tudományos diákköri témák

  

TDK-munka címe

Témavezető neve (fokozattal)

A légutak nem-invazív vizsgálata

Dr. Bikov András, PhD klinikai szakorvos

Az obstruktív alvási apnoe és a cardiovascularis betegségek kapcsolata

Dr. Bikov András, PhD klinikai szakorvos

Az obstruktív alvási apnoe és a metabolikus betegségek kapcsolata

Dr. Bikov András, PhD klinikai szakorvos

Tüdőátültettek posttransplantációs gondozása

Dr. Bohács Anikó, PhD egyetemi docens

Solid szervtranszplantáció pulmonológiai vonatkozásai

Dr. Bohács Anikó, PhD egyetemi docens

Interstitialis tüdőbetegségek.

Dr. Bohács Anikó, PhD egyetemi docens

Immunmoduláció tüdőbetegségekben

Dr. Bohács Anikó, PhD egyetemi docens

A bronchialis mikrobiom szerepe pulmonológiai kórképekben

Dr. Eszes Noémi, PhD, egyetemi tanársegéd

A bronchialis érrendszer vizsgálata

Dr. Horváth Gábor, PhD egyetemi docens

Inhalációs gyógyszeres terápia légúti betegségekben

Dr. Horváth Gábor, PhD egyetemi docens

Súlyos asztma pathomechanizmusa, fenotipizálása

Dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár, MTA doktora

Légúti megbetegedések biomarkerei

Dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár, MTA doktora

Terhelés-indukált bronchospazmus pathomechanizmusa

Dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár, MTA doktora

Az obstruktív tüdőbetegségek non-invazív vizsgálati módszerei

Dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár, MTA doktora

A légzésfunkció szerepe az obstruktív tüdőbetegségek diagnosztikájában

Dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár, MTA doktora

Az asthma bronchiale állatkísérletes modellezése

Dr. Komlósi Zsolt, PhD egyetemi adjunktus

Tüdőtranszplantáció

Dr. Kováts Zsuzsanna, klinikai szakorvos

Rehabilitáció interstitialis tüdőbetegségekben

Dr. Kováts Zsuzsanna, klinikai szakorvos

Alvás alatti légzészavarok

Dr. Kunos László, egyetemi tanársegéd

A COPD exacerbáció fenotípusai

Dr. Lázár Zsófia, PhD egyetemi tanársegéd

A COPD exacerbáció prediktív biomarkerei

Dr. Lázár Zsófia, PhD egyetemi tanársegéd

A légúti és szisztémás gyulladás vizsgálata COPD-ben

Dr. Lázár Zsófia, PhD egyetemi tanársegéd

Immunválasz tüdőrákban

Dr. Losonczy György, egyetemi tanár, az MTA doktora

A kemoterápia nephrotoxicitása

Dr. Máthé Csaba, PhD, egyetemi adjunktus

A tüdőrák rehabilitációja

Dr. Máthé Csaba, PhD, egyetemi adjunktus

Rehabilitáció COPD-ben

Dr. Máthé Csaba, PhD, egyetemi adjunktus

Bronchoalveolaris lavage tüdőtranszplantációban és interstitialis tüdőbetegségekben

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Inhalációs gyógyszerbevitel tüdőbetegségekben

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Aerosolok légúti depozíciójának modellezése COPD-ben

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Celluláris stress a pulmonológiai kórképekben

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Autoimmun betegségek tüdőmanifesztációi

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

IPF diagnosztika és terápia

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Tüdőtranszplantáció

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Interstitialis tüdőbetegségek, radiológiai manifesztációk

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Interstitialis tüdőbetegségek és tüdőrák

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora

Légúti allergiás kórképek aktivitásának mutatói  – a betegség kontrollja

Orosz Márta, PhD egyetemi docens

A szervdonáció etikai kérdései: ki számít halottnak?

Dr. Süttő Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus

Biomarkervizsgálatok asztmában, asztmás terhességben

Dr. Tamási Lilla, egyetemi tanár, az MTA doktora

Sejtimmunológiai vizsgálatok asztmában, allergiában

Dr. Tamási Lilla, egyetemi tanár, az MTA doktora

Az asztma ellátása terhességben

Dr. Tamási Lilla, egyetemi tanár, az MTA doktora

Különböző tréning modalitások effektivitásának összehasonlítása COPD-ben

Dr. Varga János PhD, egyetemi docens

A dinamikus hyperinfláció keringési paraméterekre gyakorolt hatása COPD-ben

Dr. Varga János PhD, egyetemi docens

A perioperatív légzésrehabilitáció effektivitása a tüdődaganatos betegeknél

Dr. Varga János PhD, egyetemi docens

Krónikus tüdőbetegek terhelési intoleranciájának a vizsgálata új mérőmódszerekkel

Dr. Varga János PhD, egyetemi docens

Szöveti oxigenizáció vizsgálata nyugalomban és terhelés közben

Dr. Varga János PhD, egyetemi docens

 

 

Angol nyelvű

 

Exhaled breath analyses in lung diseases

Dr. András Bikov PhD

Association between obstructive sleep apnoea and cardiovascular disorders

Dr. András Bikov PhD

Association between obstructive sleep apnoea and metabolic disorders

Dr. András Bikov PhD

Interstitial lung diseases

Dr. Anikó Bohács PhD

Lung transplantation

Dr. Anikó Bohács PhD

The bronchial circulation

Dr. Gábor Horváth PhD

Inhalation therapy of asthma and COPD

Dr. Gábor Horváth PhD

Inhalation therapy of asthma and COPD

Dr. Gábor Horváth PhD

Asthma phenotypes and treatment choices

Prof. Dr. Ildikó Horváth DSc

Biomarker based clusters of severe asthma

Prof. Dr. Ildikó Horváth DSc

Exhaled biomarker profile in the investigation of respiratory diseases

Prof. Dr. Ildikó Horváth DSc

Lung cancer biomarkers

Prof. Dr. Ildikó Horváth DSc

Purinergic mechanisms in chronic airway diseases

Prof. Dr. Ildikó Horváth DSc

Significance of low molecular weight hyaluronan and its impact in idiopathic pulmonary arterial hypertension in patients with systemic sclerosis with and without pulmonary arterial hypertension and in patients with idiopathic pulmonary fibrosis

Dr. Kristóf Karlócai

Phenotypes of COPD exacerbation

Dr. Zsofia Lazar PhD

Prediktive biomarkers of COPD exacerbation

Dr. Zsofia Lazar PhD

Assessment of airway and systemic inflammation in COPD

Dr. Zsofia Lazar PhD

Asthma in pregnancy

Prof. Dr. György Losonczy DSc

Cellular stress in lung diseases

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

IPFdiagnostics and therapy

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

Inhalation treatment of pulmonary diseases

Dr. Márta Orosz PhD

Treatment of bronchial asthma-control of asthma

Dr. Márta Orosz PhD

Ethical issues of cadaver organ donation: who is dead?

Dr. Zoltán Süttő PhD

Immunregulation in asthmatic pregnacy

Prof. Dr. Lilla Tamási, DSc

Asthma and pregnancy

Prof. Dr. Lilla Tamási, DSc

Therapy of COPD

Dr. Gabriella Zsámboki

Effectivity of different training modality in COPD

Dr. János Varga Ph.D.

The effect of dynamic hyperinflation on circulation in COPD

Dr. János Varga Ph.D.

The effectiveness of perioperative rehabilitation in lung cancer

Dr. János Varga Ph.D.

Measurement of exercise intolerance with new techniques in chronic respiratory diseases

Dr. János Varga Ph.D.

Measurement of tissue oxygenation at rest and during exercise

Dr. János Varga Ph.D.

 

 

Német nyelvű

 

Phänotypen der COPD-Exazerbation

Dr. Zsófia Lázár PhD

Entzündliche Biomarker der COPD

Dr. Zsófia Lázár PhD

Interstitielle Lungenerkrankungen

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

Pulmonale Manifestation der Autoimmunerkrankungen

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

Stressfaktoren in der Pathogenese der Lungenkrankungen

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

Pulmonaler systemischer Lupus erythematodes

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

COPD, Therapie der chronischen COPD, Vergleich verschiedener Inhalatoren.

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

IPF Diagnose und Therapie

Prof. Dr. Veronika Müller DSc

Lungentransplantation

Dr. Zsuzsanna Kováts PhD

Lungentumoren

Dr. Csaba Máthé, PhD

Rehabilitation bei Lungenkrebs

Dr. Csaba Máthé, PhD

COPD Rehabilitation

Dr. Csaba Máthé, PhD

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika által kiírt doktori témák

 

Dr. Bikov András

A légúti és szisztémás gyulladás szerepe az obstruktív alvási apnoe kórélettanában

 

Dr. habil  Horváth Gábor

Inhalációs gyógyszerek farmakológiája és szerepük a légúti gyulladásos betegségek kezelésében

 

Prof. Dr. Horváth Ildikó

A légúti gyulladás non-invazív vizsgálata tüdőbetegségekben

 

Dr. Lázár Zsófia

A krónikus légúti gyulladásos betegségek klinikai fenotipizálása

 

Prof. Dr. Losonczy György

A perifériás T-sejt anergia mechanizmusa tüdőrákban

 

Prof. Dr. Losonczy György

Természetes ölő (NK) T lymphocyták légúti gyulladásokban

 

Prof. Dr. Müller Veronika

Celluláris stressz hatása pulmonológiai kórképekben

 

Prof. Dr. Tamási Lilla

Asztma terhességben