Betűméret: A A A

A Klinika

 

 

Igazgatói köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt munkatársaimmal együtt a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika honlapján.

Nagy öröm számomra, hogy egy olyan Klinikát vezethetek, ahol az orvosok, ápolók, asszisztensek és valamennyi dolgozó legfontosabb célja, hogy segítse a tüdőbetegségben szenvedők gyógyulását és életminőségének javulását.

Az orvosi feladatok mellett a legszebb munkánk az oktatás. Célunk, hogy egy tüdőbetegségek fontosságát értő és így a gyógyításban is elkötelezett orvosi és szakdolgozói fiatal nemzedék kapcsolódhasson be néhány év múlva a tüdőgyógyászati munkába Magyarországon.

Nemzetközi kapcsolatainkkal és kutatásaink eredményével az európia tüdőgyógyászat meghatározó szereplőivé kívánunk előre lépni.

Támogatásukat és a Klinika működésének jobbítását célzó javaslataikat örömmel fogadjuk.

 

Tisztelettel,

Prof. Dr. Müller Veronika MTA doktora

Igazgató

 

A Klinikáról

A légúti betegségek (asztma, COPD, alsó légúti fertőzéseik), a tüdőgyulladás, a tüdőrák, intersitialis tüdőbetegségek („tüdőfibrózsiok”), alvászavarok és minden tüdőt érintő ritka kórkép diagnózisa, kezelése a Semmelweis Egyetem 131 ágyas Pulmonológiai Klinikájának a fő profilja. Az évente 4000 fekvő- és 35 ezer járóbeteget ellátó budai intézménynek emellett az országban egyedülálló szerepe van a tüdőtranszplantációra alkalmas betegek kiválasztásában, felkészítésében és utógondozásában. A Klinika több más betegségcsoport ellátásában is részt vesz: a súlyos légzési elégtelenséggel küzdőket Budapestről és a közép-magyarországi régióból ide küldik, itt végzik az asztmás terhesek gondozását, illetve a pulmonológiai immunbetegek kezelését. A Klinika a gyógyító munka mellett aktív a tudományos életben is, szakemberei a korszerű orvostechnológiai eszközök, illetve új daganatellenes és egyéb gyógyszerek kifejlesztéséhez is hozzájárulnak. Akkreditált európai tüdőgyógyász szakorvosképző intézményként a tüdőgyógyász szakorvosképzésben és továbbképzésben is fontos szerepet játszik.

 

 

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának speciális ellátásai:

NIV- osztály: Súlyos tüdőbetegek kezelése új, hatékonyabb ellátási formában: nem invazív ventilációval

A Klinika szakemberei elsők között szervezték meg az úgynevezett nem-invazív légzéstámogató osztályt, ahová az ország minden pontjáról küldenek súlyos légzési elégtelenséggel küzdő betegeket. Itt nem a hagyományosan alkalmazott intubálással, hanem maszkkal segítik a légzést. Ez az újonnan létesített részleg elsősorban az előrehaladott stádiumú COPD-s betegek ellátását biztosítja; az ő állapotukon – a hagyományos gyógyszeres ellátás mellett – sok esetben csak a légzőizmok pihentetésével, illetve légzési fizioterápiával lehet javítani. Természetesen minden előrehaladott tüdőbetegségben szükség lehet a NIV osztályon történő őrző szintű elhelyezésre. Az intubálás kiváltásának köszönhetően itt a betegek nem szorulnak altatásra és nincsenek folyamatosan géphez kötve, így felépülésük is gyorsabb. Az osztály feladata emellett a tartós légzéstámogatásra szoruló betegek kiszűrése, kezelése és otthoni ellátásának beállítása; ezeket a feladatokat az országban csak egy-két intézményben végzik. Az osztály orvoscsapata intenzíves orvosokból és tüdőgyógyászokból áll, a nővérek speciális felkészültségűek, 24 órán át felügyelik a betegeket. Emellett nagy szerep hárul a gyógytornászokra már akkor is, mikor a betegek még teljesen ágyhoz kötöttek.

PH centrum: pulmonalis hipertonás betegek ellátására specializált részleg

A Pulmonológiai Klinikán alakult meg Magyarország egyik nagy pulmonális hipertónia centruma, mely abban is különleges, hogy biztosítja e nehezen kezelhető, súlyos betegség diagnózisához és kezeléséhez elengedhetetlen kardiológus-tüdőgyógyász-intenzíves együttműködést.

Interstitialis tüdőbeteg (ILD) centrum: különböző tüdő intertitiumát érintő kórképek, tüdőfibrózisok kezelésére alakult szakellátó egység és ILD-team

A Pulmonológiai Klinika orvosainak kezdeményezésére 2014 óta működik az országban elsőként alakult ILD-team a Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika és a CVC Radiológiai részlegének, az I.sz. Patológiai Intézet munkatársainak csapatmunkájával az intersititalis betegek országos ellátására. Minden „tüdőfibrózis”, illetve nem fibrotizáló tüdőbetegségek ellátásában kiemelt szerepet vállalunk. Az ismeretlen tüdőfibrózis (IPF) mellett az autoimmun kórképeket kísérő tüdőbetegségek, a túlérzékenységi tüdőt érintő gyulladásos kórképek (hypersensitív pneumonitis), sarcoidosis területén kiváló eredményeket tudunk felmutatni. Örömmel támogattuk a Magyar Tüdőfibrózis Egyesületet mely az orvosi-ápolói munka mellett az érintettek igényeihez igyekszik az ellátást igazítani.

Speciális asztma ambulanciák: különleges betegcsoportok asztma ellátása

Tizenöt éve működik a Klinikán a terhesség alatti asztmával küzdő betegeket ellátó Asztmás Terhes Ambulancia, az ide érkezők gondozása kiterjed a terhesség előtti, alatti és utáni hónapokra, évekre is. Az asztma terhesség alatti megfelelő kezelése rendkívül fontos a magzat fejlődése szempontjából.

Új profilként indul a sportolók asztmájának beállítása.

A Klinikán működik az országban az egyik legnagyobb súlyos asztma centrum.

Egyedülálló szerep a tüdőtranszplantáltak utógondozásában

A magyar betegek tüdőátültetését 2015 óta végzik hazánkban. Az erre való felkészítés egy részét és az utógondozást a Klinika szakemberei látják el 2008 óta.. A beavatkozásra alkalmas betegek kiválasztása a Tüdőtranszplantációs Várólista Bizottság feladata, melyben a Klinika is képviselteti magát.

Alváslabor

Az európai akkreditációval rendelkező alvásdiagnosztika – vagyis az alvás alatti légzészavarok kivizsgálása és kezelése – a tüdőgyógyászat egyre jelentősebb szakiránya, melyhez szintén elengedhetetlen az épületen belüli intenzív ellátás. Jelenleg az egyik legnagyobb centrumként látjuk el országosan a légzés alatti alvászavarokat.

Onkológiai centrum

A Klinika tüdőgyógyász onkológusai évente több száz tüdőrákos beteget kezelnek. Mivel az itt dolgozó szakorvosok számos klinikai vizsgálatban részt vesznek, ennek révén a legkorszerűbb, úgynevezett célzott kezelések már a nemzetközi vagy hazai regisztráció előtt, illetve nem sokkal azt követően itt is elérhetőek a betegek számára.

Akkreditált szakorvosképző intézmény

A Klinika a betegellátás mellett az orvostanhallgatók képzését is kiemelt feladatának tekinti, akkreditált Európai Tüdőgyógyász Szakorvosképző Központként pedig a továbbképzésben is nagy szerepet játszanak munkatársai.

Új orvostechnológiai eszközök fejlesztésének részese

A Klinika több orvosi műszergyártó céggel tart fenn kutató-fejlesztői kapcsolatot, így rendszeresen részt vesz új orvostechnológiai eszközök fejlesztésében, tesztelésében és alkalmazásában. Mindez betegei számára is érzékelhető előnyökkel jár, hiszen ennek köszönhetően az itteni szakemberek a hagyományos, filmes helyett digitális röntgenkészüléket működtetnek.

Magyarországon szintén újdonság az a projekt, melynek keretében magyar fejlesztők a tüdőrák eddiginél pontosabb diagnózisát lehetővé tévő vizsgálóberendezést dolgoztak ki. A fejlesztésben a Pulmonológiai Klinika is részt vett. A jelenleg kipróbálás alatt lévő digitális tomoszintézis a hagyományos röntgentechnikára épül, ám annál jóval kisebb sugárterheléssel jár, pontosabb képi megjelenítést és rövidebb vizsgálati időt tesz lehetővé.

 

 

Kutatóhely aktív tudományos élettel

A hazai és nemzetközi pályázatoknak köszönhetően a Klinika falai közt aktív tudományos élet zajlik. Munkacsoportjai kutatják egyebek mellett az asztma genetikai hátterét, részt vesznek a legnagyobb európai IPF regiszterben (EMPIRE), vizsgálják a tüdőrák immunológiai tényezőit, a légúti nyálkahártya vérkeringésével kapcsolatos gyógyszerek hatását, illetve tesztelnek megelőzésre alkalmas készítményeket is. Kutatói az általuk elnyert ösztöndíjak és pályázatok segítségével biztosítják, hogy a külföldi intézményekben megszerezhető tapasztalatok az itthoni gyakorlatban is megjelenjenek.

A Klinikán évente 8-12 nemzetközi szaklapban közölt, eredeti tudományos közlemény születik, számos magyar nyelvű dolgozat készül, de a hazai hivatalos tüdőgyógyászati tankönyvek is ebben a műhelyben születnek.