Betűméret: A A A

Résztvevő intézetek

A prevenció az egészségért e-learning tananyag elkészítésében a következő intézetek vettek részt:

SE Népegészségtani Intézet
Elérhetőség: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Telefon: (1) 210-2954, (1) 210-2930/6178
Fax: 210-4418
Honlap: http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/hu/

SE Magatartástudományi Intézet
Elérhetőség: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet
Telefon: (1) 210-2930, 210-2940
Fax: (1) 210-2955
Mellék: 56123
Honlap: http://magtud.semmelweis.hu

SE Családorvosi Tanszék
Elérhetőség: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Telefon: (1) 355-8530, (1) 214-0841
Fax: (1) 355-8530, (1) 214-0841
Honlap: http://csot.semmelweis.hu/

SE Kardiológiai Tanszék
Elérhetőség: 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11
Telefon: (1) 458-6810, (1) 458-6840, (1) 458-6751
Fax: (1) 458-6842, (1) 458-6848
Honlap: http://vszek.semmelweis.hu/

SE I. sz. Belgyógyászati Klinika
Elérhetőség: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.
Telefon: (1) 459-1500
Fax: (1) 313-0250
Honlap: http://www.bel1.semmelweis.hu

SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Elérhetőség: 1088 Budapest, Baross u. 27.
Telefon: (1) 266-0473, (1) 459-1500
Fax: (1) 317-6174
Honlap: http://noi1.semmelweis.hu/

SE II. sz. Szülészeti Klinika
Elérhetőség: 1082 Üllői út 78/A
Telefon: (1) 459-1500/3212
Fax: (1) 333-4934
Honlap: http://semmelweis.hu/szuleszet2/

SE. I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Elérhetőség:1083 Budapest, Bókay János u. 53-54.
Telefon: (1) 334-3186
Fax: (1) 303-6077, (1) 313-8212
Mellék: 52620
Honlap: http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/

SE Radiológia és Onkoterápiás Klinika
Elérhetőség: 1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Telefon: (1) 210-0300/3312
Fax: (1) 459-1500/3171
Honlap: http://semmelweis.hu/radiologia/

SE Szemészeti Klinika (Tömő utca)
Elérhetőség:1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Telefon: (1) 210-0280/51612, (1) 210-0280/51629, (1) 303-9435
E-mail: titkar@szem1.sote.hu
Fax: (1) 210-0309
Honlap: semmelweis.hu/szemeszet/

 SE Urológiai Klinika
Elérhetőség: 1082 Budapest, Üllői út 78/b.
Telefon: (1) 459-1500
E-mail: romimre@urol.sote.hu
Fax: (1) 210-0305
Mellék.: 51135, 51147
Honlap: http://semmelweis.hu/urologia/

SE Pulmonológiai Klinika
Elérhetőség: 1125 Budapest, Diós árok u. 1/C.
Telefon: (1) 355-9733/57041
Fax.: (1) 214-2498
Honlap: http://semmelweis.hu/pulmonologia/

SE EKK

Egészségügyi Menedzser Központ
Elérhetőség: Budapest 1125 Kútvölgyi út 2.
Telefon: (1) 488-7600
Fax: (1) 488-7610
Mellék: 7600
Honlap: www.emk.sote.hu

Mentálhigiéné Intézet
Elérhetőség: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5.
Telefon: (1) 459-1500/, (1) 266-0878
E-mail: mental@mental.usn.hu
Fax: (1) 214-5685

SE ETK

Családgondozási Módszertani Tanszék
Elérhetőség:1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-4840
E-mail: vedono@se-etk.hu
Fax: (1) 486-4845
Honlap: http://www.se-etk.hu

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Elérhetőség: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-4820
E-mail: diet@se-etk.hu, raagne@se-etk.hu
Fax: (1) 486-4830
Honlap: http://www.se-etk.hu

Addiktológiai Tanszék
Elérhetőség: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-5810
Honlap: http://www.se-etk.hu
Fax: (1) 486-5812

Epidemiológiai Tanszék
Elérhetőség: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-4853
Fax: (1) 486-4860
Honlap: http://www.se-etk.hu

Ápolástudományi Tanszék
Elérhetőség: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-5930
E-mail: atepi@se-etk.hu
Fax: (1) 486-5931
Honlap: http://www.se-etk.hu

Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék
Elérhetőség:1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-5840
E-mail: oxy@se-etk.hu
Fax: (1) 486-5841
Honlap: http://www.se-etk.hu

Egészségtudományi Klinikai Tanszék
Elérhetőség: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 486-5970
E-mail: etkz@se-etk.hu
Fax: (1) 486-5971
Honlap: http://www.se-etk.hu

SE FOK

SE Fogpótlástani Klinika
Elérhetőség: 1088 Budapest Szentkirályi utca 47.
Telefon: (1) 338-4380
E-mail: fogpotlastan@fok.usn.hu
Fax: (1) 317-5270
Honlap: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Konzerváló Fogászati Klinika
Elérhetőség: 1088 Budapest Szentkirályi utca 47
Telefon: (1) 318-0011 központi számon keresztül
Honlap: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

SE GYOK

SE Gyógyszerhatástani Intézet
Elérhetőség: 1089 Budapest Nagyvárad tér 4., 8. emelet
Telefon.: (1) 210-4411
Fax.: (1) 210-4411/6217
Honlap: semmelweis.hu/gyogyszerhatastan/hu/

SE TSK

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
Cím: 1123 Alkotás u. 44., új épület, II. emelet
Telefon: (1) 487-9275, (1) 488-6111
Fax: (1) 375-3292
Honlap: tf.hu/egtud

Külső Hivatalok, Intézetek:

Budapest Főváros Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási szerve
Elérhetőség: 1138 Budapest, Váci út 174.
Telefon: (1) 465-3800
E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu
Honlap: http://efrira1.antsz.hu/pest

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
Cím: 3508 Miskolc, Mész u. 1.
Telefon: (46) 366-560
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Fax: (46) 366-560
Honlap: http://www.uni-miskolc.hu/ek/!uj/index.php/szervezeti-egysegek/elmeleti-egeszsegtudomanyi-tanszekek.uni-miskolc.hu/