Betűméret: A A A

Primer prevenció

Hátrányos helyzetű páciens az a természetes személy, aki az állapotának megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat valamilyen okból nem vagy csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint:
– a lakosság 3o %-a él a létminimumon vagy az alatt, a népesség 41 % lakik falun, az egészségügyi ellátóhelyektől, a folyamatos egészségügyi ellátás lehetőségétől távol,
– a magyar korfa „terebélyesedik”, vagyis nő az időskorúak aránya, miközben a születésszám csökken,
– egyre gyakoribb jelenség a gyermekszegénység,
– nő az állami gondozottak aránya.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felmérése szerint 2010-ben az országban több mint 43 000 hajléktalan élt.
Fontos tehát ezeknek az embereknek az esélyegyenlőségével foglalkoznunk a szűrés-megelőzés terén is.
A valódi primer prevenció, ha nem hagyjuk kialakulni ezeket a társadalmi hátrányokat, illetve a szociális ellátás, a társadalmi kapcsolatok területén igyekszünk kompenzálni a lehető legteljesebb mértékben. Ehhez a legszélesebb társadalmi összefogás, az államigazgatási, önkormányzati és civil szervezetek valamint magánszemélyek összefogására, céltudatosan koordinált együttműködésére van szükség.

A legnagyobb szerepe az oktatás-képzésnek van a hátrányos helyzetűek primer prevenciójában. Az óvodai-iskolai képzés keretében szükséges minden gyermeknek megkapnia az alapvető ismereteket saját testéről, a káros környezeti hatásokról, baleseti és fertőző forrásokról, azok elkerüléséről, az alapvető elsősegélynyújtás módjairól és technikájáról, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről.
Ugyanilyen meghatározó szerepe van a közszolgálati és helyi médiának, mely a fenti tájékoztatást folyamatosan ismételve, megerősítve, aktualizálva, kiegészítve megadja a lehetőséget az információk állandó frissítésére, felhasználására.

Szükséges az egészségügyi szolgálat, különösen az alapellátás (háziorvosi ellátás, fogászat, védőnői szolgálat,) fokozott figyelme és odafordulása a hátrányos helyzetű lakosság felé, hogy a szolgáltatásokat a tájékoztatás, megelőzés területén is igénybe vegyék.

Az állandó egészségnevelésben, a szűrésekről történő tájékoztatásban nagy szerepe van a civil szervezeteknek – városon főként a különböző betegszervezeteknek, falun a helyi korosztály vagy érdeklődési kör alapján kialakult társaságoknak.

Állami és lokális feladat az egészséges környezet – ivóvíz, szeméttárolás, fertőzőforrások elkerülése, megfelelő lakó-, ill. hálóhely – biztosítása, hogy mindenki ugyanolyan eséllyel őrizze meg egészségét, vehesse igénybe a primer prevenció lehetőségeit.

Linkek:
http://mek.oszk.hu/06400/06453/06453.pdf
http://www.fakoosz.hu/index.php?pg=sub_120