Általános tájékoztató

Az aktuális félévekre történő felhívások mindig  a kezdőlapon a Hírek felületen találhatóak

A 2019/20-as tanévre vonatkozó felhívás:
-Egyéni fokozatszerzés

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

  • akik egyetemi diplomával (MSc) és legalább 5  éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek( a több éves szakmai gyakorlattól eltekint a Doktori Iskola, amennyiben a jelentkező kiemelkedő publikációs tevékenységet tud igazolni)
  • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
  • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Hogyan történik a jelentkezés?
A  Jelentkezési lapot és a Felvételi lapot  a szükséges iratokkal  a Doktori Iskola Hivatalába kell eljuttatni

A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és a honlapról lehet letölteni és géppel kell kitölteni:

http://semmelweis.hu/phd/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere/

Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzők részére,

PhD Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére

Hogyan zajlik a felvételi?
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen és komplex vizsgán vesznek részt.

A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete,

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).A korábbi eredmények értékelése 2 részből áll:

  1. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  22 pont )
  2.  második nyelvvizsga vagy záróvizsga (legfeljebb 6 pont

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:

  1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
  2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Az egyéni fokozatszerzők a felvételi eljárás második részében ( a felvételi beszélgetést követő 1-2 hónapon belül)  komplex vizsgán vesznek részt.

A komplex vizsga  elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti részben 2 tárgyból kell vizsgát tenni-( a tárgyakat a tudományági doktori iskola határozza meg)
A gyakorlati részben a kutatásról 8-10 percben kell prezentációt tartani.
(további információ: tudományági doktori iskoláknál)
Hány embert vesznek fel?
Arról, hogy hány egyéni fokozatszerzőt vesznek fel a tudományági doktori tanács javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
Mit tehetek, ha nem vettek fel?
A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

GYIK


Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre(titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu)  elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.
Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.
Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?
Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?
Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.
Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?
Igen.
Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?
Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)
Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?
11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.
Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?
Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal a kutatási terv.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?
Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.
Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?
Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.
Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Igen, diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó a jelentkezésnél, fénymásolatban beadandó., legkésőbb a beiratkozáskor kell az eredeti dokumentumot bemutatni.
Felvételi lapon mit kell kitölteni?
Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
2 módja van a 9000 Ft-os jelentkezési díj befizetésének: csekk vagy átutalás. Csekk, ezért be kell fáradni a Titkárságra. Átutalás esetén küldje el Biró Aliznak (biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
január végén és június végén

Mikor lesznek a komplex vizsgák?
február vége, március eleje, vagy augusztus vége, szeptember eleje
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola ügyintéző  fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.
T: 459 15 100
Elméleti orvostudományok DI: Lipták Judit mellék: 56148
Klinikai orvostudományok DI: Bokori Edit mellék: 52721
Gyógyszertudományok DI: Székely Ilona mellék: 55206
Mentális egészségtudományok DI Kiss Hajnal mellék:51322
Idegtudományok DI: Őszi Alexandra mellék: 51171
Molekukuláris orvostudományok DI: Sonnevend Kinga 06-20-8259640