[:hu]

A Mentális Egészségtudományok doktori iskola témái 2010-ben:

Bagdy György

 • Pszichoszociális faktorok és örökletes tényezők szerepe depresszióban és addikcióban
 • Genetikai faktorok és gén-környezet interakciók a pszichiátriai zavarok kialakulásának hátterében: Vizsgálatok a NEWMOOD projekt keretében

Balázs Judit

 • Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata

Balog Piroska

 • A krónikus (házastársi-, munka- és társas) stressz, a szorongásos és depressziós tünetek, valamint a szív-érrendszeri betegségek cirkuláris oksági összefüggéseinek vizsgálata

Belicza Éva

 • Az egészségügyi ellátó rendszer, szolgáltatók és szolgáltatások értékelésében alkalmazható mérési módszerek és alkalmazásuk a hazai gyakorlatban, az ellátás igénybevételé

Bitter István

 • Klinikai pszichofarmakológia

Bódizs Róbert

 • Az alvás, a kognitív tevékenységek és a hangulat összefüggései

Czobor Pál

 • Pszichiátriai megbetegedések pszichofiziológiai és neuropszichológiai mechanizmusainak vizsgálata

Frecska Ede

 • A táplálkozási magatartás zavarainak és az addiktológiai kórképeknek neurológiai vonatkozásai

Gaál Péter

 • A társadalmi tőke szerepe és jelentősége az egészségügyi rendszer működésében

Gazdag Gábor

 • Az elektrokonvulzív kezelés klinikai alkalmazásának vizsgálata

Gerevich József

 • Az addiktív kórképek epidemiológiája, pszichoszociális és klinikai jellemzői

Gergely György

 • Mentalizációs deficitek a fejlődési pszichopatológiában

Gervai Judit

 • Genetikai és környezeti hatások a csecsemőkori temperamentum és kötődési viselkedés epigenezisében
 • A korai kötődés fejlődése: genetikai változatosság, stressz reaktivitás és a gondozói viselkedés összefüggése anya-csecsemő párokban

Hajnal Ágnes

 • A betegség-állapotok és személyiségvonások összefüggéseinek vizsgálata, feltárása

Hegedűs Katalin

 • A halál, a haldoklás és a gyász mentálhigiénés aspektusai

Kéri Szabolcs

 • Neurokognitív tesztvizsgálatok pszichiátriai zavarokban

Kopp Mária

 • Magatartástudomány és mentális egészségfejlesztés

Kovács József

 • Egészség és bioetika
 • Az egészségtudományi tárgyak oktatása eredményességének, hatékonyságának vizsgálata az egészségügyi felsőoktatásban.

Kovács Mónika Erika

 • Mentális egészség, betegségek és életminőség- az intervenció és prevenció lehetőségei, különös tekintettel az időskorban előforduló

Kurimay Tamás

 • Családpatológia, kommunikáció és terápia

Lázár Imre

 • A betegségek és a gyógyítás kulturális és kultúraközi vonatkozásai

Molnár Miklós Zsolt

 • Alvászavarok krónikus vesebetegek körében

Mucsi István

 • Szervtraszplantált betegek életminőségével kapcsolatot mutató tényezők vizsgálata
 • Az alvási apnoe szindróma epidemiológiája és jelentősége
 • Krónikus betegségek pszicho-szociális vonatkozásai

Németh Erzsébet

 • A kommunikáció hatékonyságának kérdései a gyógyításban és a megelőzésben

Novák Márta

 • Hangulat- és szorongásos zavarok, valamint életminőség vizsgálata
 • Nemi különbségek az alvás-, ébrenlét zavarok és életminőség terén
 • Az alvás- és ébrenlét zavarainak egészségügyi és társadalmi jelentősége

Nyakas Csaba

 • Kísérletes viselkedéstudomány

Perczel Forintos Dóra

 • Öngyilkosság megelőzés
 • Poszttraumás stressz állapotok és traumakutatás

Pikó Bettina

 • Fiatalok egészségi állapotának és életmódjának magatartás-epidemiológiai vizsgálata

Pörzse Gábor

 • Tudomány-, kutatás-, és innovációpolitika és menedzsment, finanszírozási rendszerek, valamint gyakorlati alkalmazásai Magyarországon és az Európai Unióban

Purebl György

 • A megzavart cirkadián ritmus szerepe komorbid pszichiátriai és belgyógyászati kórképek kialakulásában és lefolyásában

Rajna Péter

 • Motoros aktivitási ritmusok aktigráfiás követése pszichiátriai kórképek zajlása és kezelése során

Réthelyi János

 • Pszichiátriai genetikai vizsgálatok

Rihmer Zoltán

 • Az affektív betegségek klinikai és biológiai vonatkozásai

Simon Lajos

 • A számítógép segítsége a pszichiátria és pszichoterápia diagnosztikai és terápiás folyamatában non-verbális kommunikáció felismerése és virtuális valóság (VR) terápia
 • Emóciók felismerése és kifejezése különböző pszichiátriai betegségekben

Stauder Adrienné

 • Magatartásorvoslási módszerek alkalmazása

Szűcs Anna

 • Egyes alvászavarok biológiai vonatkozásai

Szumska Irena

 • A táplálkozási magatartás zavarainak prevenciója

Tringer László

 • Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Túry Ferenc

 • A táplálkozási magatartás pszichoszociális tényezői
 • A táplálkozási magatartás zavarainak epidemiológiája

[:]