Dokumentum neve Letöltés
Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiéniás megközelítése –
A Ph.D. szigorlat főtárgyának tematikája
Letöltés
Pszichiátria szigorlati tételsor Letöltés
Jegyzökönyv a munkahelyi vitáról Letöltés
Módszertani kérdések Letöltés
Kérdőív: Hogyan értékeli ön Doktori Iskolánkat? (kérdöív) Letöltés
Egészségtudományok szigorlati tételsor Letöltés
Belső ajánlás 2014 Letöltés
PhD hallgatók adatlapja Letöltés