A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola története

A felsőoktatásról szóló 1993,évi LXXX.törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos fokozatra való felkészítést és a doktori (PhD) fokozat odaítélését.
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája a Semmelweis Egyetem jogelődjeinek doktori iskoláiból (SOTE: 28 program, TF:1 program) alakult meg 2001-ben.
2014. szeptember  1-től a Testnevelési Egyetem megalakulásával a Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemhez került,  így jelenleg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált 7 Tudományági Doktori Iskolában (TDI) végzi munkáját.

 • Elméleti orvostudományok Doktori Iskola
 • Klinikai orvostudományok  Doktori iskola
 • Gyógyszertudományok  Doktori iskola
 • Mentális egészségtudományok Doktori Iskola
 • Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola
 • Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola
 • Patológiai tudományok Doktori Iskola

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola az alábbi tudományágakban jogosult tudományos (PhD) fokozat kiadására:

 • elméleti orvostudományok
 • klinikai orvostudományok
 • gyógyszerészeti tudományok
 • biológiai tudományok
 • szociológia
 • egészségtudományok

A 7 tudományági doktori iskolában a tudományos programok száma 47, ezen programok vezetői felelősek a képzés tartalmi elemeiért.
A képzésben résztvevő doktoranduszok az egyes programokon belül a  témavezetők által meghirdetett akkreditált témákra jelentkeznek és végzik a  kutatómunkájukat.
Az elmúlt 16 tanév során a doktori hallgatók létszáma fokozatosan nőtt (2016/17 tanév 2. félévében 430 aktív doktorandusz hallgató vesz  részt képzésben).
A fokozatot szerzettek száma is örvendetesen gyarapodó tendenciát mutat. 2016 novemberéig   közel 1900  doktori oklevél  átadására került sor az ünnepélyes doktori avatások felemelő pillanataiban.