Tájékoztatjuk a fokozatszerzőket, hogy az elővéleményezést követően a  disszertáció bekötése  előtt minden disszertáció kap egy sorszámot.
  • A sorszámozott előlapot  a Doktori Iskola Hivatalának ügyintézője küldi meg  elektronikusan.
  • A sorszámozott előlapot a disszertáció fedőlapja elé kell köttetni, 
  • A dolgozat 3 példányát (2 fűzött, 1 keménykötésű) a disszertáció alapját képező publikációkkal együtt 2 héten belül kell eljuttatni  el a Doktori Iskola Hivatalába.

A bekötött példányokra vonatkozó információk