a Semmelweis Egyetem
14 nap
20 óra
3 perc
28 mp

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pót– pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2019-ben:

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:
Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország) összesen 9 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

· “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

· fogadónyilatkozat

· a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

  1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:
Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

1 fő x 3 hónap · „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

· fogadónyilatkozat

· a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.   A Freiburgi Egyetem illetékesével szállásfoglalás ügyében a tanulmányutas közvetlenül veszi fel a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást az NKI fog adni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása szükséges.

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A lent megjelölt pályázati adatlapot kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kérjük elektronikusan eljuttatni az alábbi címre: szlovak.judit@semmelweis-univ.hu

Beadási határidő : 2019. március 10.

A pályázati adatlapok kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”) letölthetők a következő címen: http://semmelweis.hu/nki/hirek/01/palyazati-felhivas-egyetemi-egyezmeny-kereteben-2019-evben-megvalosulo-tanulmanyutakra-szakmai-gyakorlatra/