a Semmelweis Egyetem
72 nap
19 óra
6 perc
20 mp

 

Új beadási határidővel: 2019. június 30.

Cél:
Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális és posztgraduális képzés során végzett tudományos kutatómunkához társuló publikációs aktivitás támogatása. A PhD és TDK hallgatók tudományos előrelépése érdekében elengedhetetlen, hogy nemzetközileg elismert folyóiratokban tudják közölni kutatási eredményeiket. A Semmelweis Egyetem az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a PhD és a TDK hallgatók kiemelkedően színvonalas, az adott tudományterület meghatározó (D1 kategóriájú) folyóirataiban megjelenő elsőszerzős közleményeinek publikációs költségéhez, így elősegítve a nemzetközileg kiemelkedő publikációs aktivitás növekedését.
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap