a Semmelweis Egyetem
81 nap
7 óra
24 perc
20 mp

A PhD fokozatot szerzett doktorjelöltek doktorrá avatása és az ünnepélyes diplomaátadás 2018. november 23-án 10.00 órakor lesz a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében.
A hivatalos meghívó november 9-e után kerül kiküldésre.
Kérjük, hogy az avatandók az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözékben legkésőbb 9.45-ig foglalják el helyüket.
Amennyiben nem tud részt venni az ünnepélyes diploma átadáson, kérem, hogy akadályoztatásáról 2018. november 14-ig értesítse Tölgyesi-Lovász Krisztina hivatalvezetőt e-mailben: (tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu)
Amennyiben a Dies Academicuson az oklevelét nem tudja átvenni a fokozatszerző, a Doktori Iskola Hivatalában, ügyfélfogadási időben, személyesen vagy meghatalmazottja átveheti 2018. november 23.. után.

Budapest, 2018. szeptember 26.
Tisztelettel:
Dr. Tímár József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke