„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás segítségével egy új szolgáltatást indítunk PhD hallgatók és doktorjelöltek részére azzal a céllal, hogy biostatisztikai segítséget nyújtsunk kísérletek megtervezéséhez és kísérleti eredmények szakszerű kiértékeléséhez. Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, kérjük, jelezzék ezt a biostat.helpdesk@semmelweis-univ.hu e-mail címen.
Üdvözlettel,
Dr. Ivanics Tamás
EFOP szakmai vezető