a Semmelweis Egyetem
107 nap
11 óra
0 perc
35 mp

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának JELENTKEZÉSI FELHĺVÁSA keresztféléves doktori képzésre.

Jelentkezési határidő: 2015. január 15.

 A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet az alábbi  – önköltséges – tanulmányokra 2015. március 1-től:
Tudományági Doktori Iskola Vezető

Elméleti orvostudományok

Klinikai orvostudományok

Prof. Dr. Rosivall László

Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Molekuláris Idegtudományok Prof. Dr. Mandl József
Gyógyszertudományok Prof. Dr. Noszál Béla
Szentágothai János Idegtudományok
Mentális Egészségtudományok
Prof. Dr. Bereczki Dániel
Prof. Dr. Bitter István
Patológiai tudományok Prof. Dr. Kovalszky Ilona

A jelentkezéshez szükséges űrlapok a Doktori Iskola honlapjáról  letölthetők ( http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar/urlapok-hallgatoknak : 02. sz.  Jelentkezési lap Doktori Iskolába és 29 sz PhD felvételi lap  )

A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2015. január 19. – január 30. között kerül sor.

Budapest, 2014. december 10.

Dr. Rácz Károly sk.
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke