a Semmelweis Egyetem
104 nap
16 óra
14 perc
36 mp

Tudományos kutatói álláshirdetés
 
A Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kórélettani Intézete, Nephrologiai Kutató és Képző Központja

ORVOS / BIOLÓGUS munkatársat keres
 
orvosbiológiai kutatói állás betöltésére.
 
Kutatási terület:
Vesefibrózis molekuláris pathomechianizmusának in vivo és in vitro vizsgálata diabetesben, illetve TGF-ß indukált fibrózis modellekben.
 
Kutatási témák:
–          A podociták és mesangiális sejtek diabeteses károsodásának molekuláris mechanizmusai
 
–          A TGF-beta indukált myocardiális- és vesefibrózis progressziójának molekuláris mechanizmusainak feltárása
(A kutatási témák egyben meghirdetett PhD témák is.)
 
Témavezető: Dr. Kökény Gábor PhD
 
Feladatok:
–          diabeteses állatmodellek (egér, ill. patkány) alkalmazása, fibrózis indukciója
–          TGF-ß transzgenikus egerekben a transzgén hatásának vizsgálata eltérő genetikai háttéren
–          podocita, mesangiális és tubulus sejttenyészetben hiperglikémia, TGF-ß és AngII  kiváltotta különböző jelátviteli utak vizsgálata, azok serkentése ill. gátlása
–          genotipizálás, szövet- ill. sejtminták molekuláris analízise (fehérje- ill. génexpresszió vizsgálata)
–          mérési adatok feldolgozása
–          TDK hallgatók munkájának felügyelete
 
Alkalmazott módszerek:
Állatok kezelése, állati szövetek perfúziója, sejttenyésztés, immunhiszokémia és immuncitokémia, qualitatív PCR, mRNS és miRNS expresszió mérés quantitatív PCR-el, ChIP-PCR, immunoblot technikák, analitikai módszerek, ELISA.
 
Jelentkezési feltételek:
–          Orvosi vagy biológusi végzettség,
–          Angol nyelvtudás (C típusú nyelvvizsga)
 
Pályázásnál előny:
–          Laboratóriumi tapasztalat, ill. jártasság szövettani és/vagy molekuláris biológiai, sejttenyésztési módszerekben
–          Német nyelvtudás
 
Az állás betölthető: 2013. január 1-től
 
A témákkal kapcsolatos további információk az alábbi helyeken találhatók:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=195&tk_ID=55834
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=195&tk_ID=53743
 
A témavezető közleményjegyzéke:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10014641