Betűméret: A A A

Dr. Köles László

Dr. Köles László

Dr. Köles László

Jelen beosztás: Egyetemi docens
Mellék: 56237, 56327
Emailkoles

Egyetemi tanulmányok:
1986-1992 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Munkahely:
1992-Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Korábbi beosztások:
Egyetemi tanársegéd (1992-2001), egyetemi adjunktus (2001-2010)

Tudományos fokozat:
2003 PhD, Semmelweis Egyetem
2010 Dr. Med. Habil.

Oktatói tevékenység:
Graduális
1992 -Farmakológia gyakorlatok magyar, angol és német nyelven ÁOK és FOK hallgatók részére
2000 – Farmakológiai tantermi előadások magyar, angol és német nyelven ÁOK és FOK hallgatók részére
2004- német ÁOK tanulmányi felelős,
2004- TDK felelős
2003-2008 vendégoktató a Lipcsei Egyetemen
2011- a FOK-on oktatott Gyógyszertan és Méregtan tantárgy tárgyi előadója
Posztgraduális
2003- A Gyógyszertudományi Doktori Iskola 2. Program 1. Alprogramjának keretében előadások tartása
2005- Előadások tartása a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézete által szervezett szakgyógyszerész képzésben.
2005-Klinikai farmakológia szakorvos képzés „Preklinikai vizsgálatok” kurzusán előadások illetve gyakorlati bemutatók tartása

Tudományos társasági és bizottsági tagságok:
1995-Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
1999-2001 Semmelweis Egyetem ÁOK Kari Tanácsa, választott tagja
2001- Nagyvárad téri Elméleti Tömb Igazgatói Tanács, Környezetvédelmi Bizottság
2004- SE Tudományos és Kutatásetikai Bizottság tagja
2010- SE Általános Orvostudományi Kar, Gazdasági Bizottság tagja
2011- SE FOK Kari Tanács tagja

Fő kutatási terület:
A purinerg transzmisszió szerepe és jelentősége, elsősorban a központi idegrendszeri funkciókban, a rendszer neuromodulátor szerepének a vizsgálata.
A glutamáterg transzmissziót befolyásoló tényezők vizsgálata és az interakciók szerepe a magasabb rendű kognitív funkciók szabályozásában.
A fájdalom transzmisszió új aspektusainak tanulmányozása.
Az abúzusszerek (opioidok, cannabinoidok, etanol) hatásainak és azok mechanizmusainak a vizsgálata.

Fontosabb tanulmányutak:
1997-2010 Lipcsei Egyetem, Rudolf Boehm Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Lipcse, Németország: 1997-98-ban 24 hónapos, 2003-ban 12 hónapos, 2007-ben 6 hónapos, a közbeeső években 1-2 hónapos tanulmányutak
2004-2009 Coimbrai Egyetem, Idegtudományi Központ, Coimbra, Portugália, több alkalommal egy hónapos tanulmányút
200-2010 Freiburgi Albert Ludwig Egyetem, Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Freiburg, Németország, több alkalommal egy hónapos tanulmányút

Tudománymetriai adatok
Nemzetközi közlemények száma: 21
Hazai közlemények száma:  1
Összes impakt faktor: 63,160
Összes idézettség:  350
Független idézettség: 279
Hirsch-index: 13 (összes idézet alapján számítva), 12 (független idézetek alapján)
Könyvfejezetek száma:  6