EKPMI Intézményvezető: Makk Ádám

Tel: (1)224-1573

e-mail: makk.adam@semmelweis-univ.hu

 

EKPMI intézményvezető-helyettes: Döbrössyné Dániel Gabriella

 

 

EKPMI intézményvezető-helyettes: Kiss Anna

 

SE PA EKPMI Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Intézményegység vezető: Perge Krisztina

tel: +(36 1) 224-1525

mobil: +36 70-886-99-94

e-mail: perge.krisztina@semmelweis-univ.hu

 

A Pető András Kar gyakorló területein központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnőttek komplex fejlesztése, az egész személyiségre kiterjedő intenzív konduktív nevelés és oktatás történik.

A konduktív nevelés sikere a szakemberek, konduktorok és a szülők és társszakmák képviselői és pedagógusok szoros együttműködésen alapul.

Budapesten és Budapest vonzáskörzetében vesznek részt az SE Pető András Kar Utazó Konduktori Szolgálatának munkatársai többségi óvodákban, általános iskolákban az SNI és celebrál paretikus gyermekek fejlesztésében, integrációjukat elősegítve.

A szolgáltatás igénybe vételének alapja a szakértői vélemény javaslata utazó-gyógypedagógusi/konduktori ellátásra.

A foglalkoztatást igénybe vételének alapja:
A szakértői véleményben megjelölt mozgásfejlesztés javaslata szomatopedagógus/ konduktor /mozgásfejlesztő szakember által.

Jelentkezés módja:
Elektronikusan a gyermek szakértői véleményét csatolva.
Telefonon a megjelölt telefonszámon, ill. postai úton.
Emellett lehetőség van személyesen előre egyeztetett időpont alapján jelentkezni.

Életkori eloszlás:

 • Óvodáskor (3-6 év)
 • Kisiskoláskor (6-10 év)
 • Iskoláskor (10-14 év)
 • Serdülőkor (14-18 év)

Foglalkoztatási formák:

A fejlesztésben részt vevő szakemberek döntése alapján a szakmai szempontok és a gyermek/diák egyéni elfoglaltságát és tanrendjét figyelembe véve alakítják ki a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát.

A konduktorok egyéni fejlesztési tervet készítenek minden tanévben I. és II. félévben, majd évvégén véleményt írnak, melyet a gyermek/diák szüleivel megbeszélnek és az otthoni feladatokat átadják.

A szolgáltatás főbb céljai:

 • a szülők és pedagógusok részére tanácsadás,
 • szaktanácsadás,
 • esetmegbeszélés,
 • otthoni feladatok átadása,
 • SNI gyermek elfogadtatása,
 • fejlesztéséhez szükséges teendők, feladatok megbeszélése,
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről,
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • a gyermek/diák egyéni fejlesztési tervének megismertetése a szülővel,
 • az integráció elősegítése,
 • szaktanácsadás,
 • módszertani segítségnyújtás.