Iskolánk működési rendje a jogszabályban meghatározott nevelési év rendjéhez igazodik.

  • napközis bejáró tanulóinkat hétfőtől csütörtökig naponta 7 órától délután 17 óráig, pénteken 7- 14 óráig fogadjuk és foglalkoztatjuk.
  • bentlakó tanulóinkat hétfőn 7 órától péntek 14 óráig fogadjuk és foglalkoztatjuk.
  • pénteken 14 órától 18 óráig összevont ügyeletet tartunk azon tanulóink számára, akiket szüleik csak később tudnak hazavinni.

Az arra igényt tartó vidéki gyermekeket, tanulókat vasárnap délután 14 órától ügyeletet biztosítva a Villányi úti Intézményünkben fogadjuk.

A Konduktív Iskola szervesen illeszkedik a magyar közoktatás rendszerébe: követelményrendszere megegyezik az országosan elfogadott Általános Iskolai Tantervvel: a Nemzeti Alaptantervvel.
A tanköteles korú mozgássérült, 1 – 8. osztályos ép intellektusú, illetve tanulásban akadályozott 1 – 8. osztályos gyermekek iskolarendszerű oktatását látja el.

Fontos tudnia:

  • A beiskolázást tekintve országos hatáskörű intézmény
  •  Azok a gyermekek, akiknek mozgásfejlődése optimális szintre jutott, nyilvános tanulóként, zökkenőmentesen átléphetnek bármely, a korosztályuknak megfelelő általános iskolába.
  • Iskolánk kiemelt célja a mielőbbi sikeres integráció előkészítése.
  • Napi bejáró és hetes bentlakó rendszerű képzés választható.
  • Módszereink, eszközeink tanulóink egyéni sajátosságaihoz igazodnak.
  • A mozgássérült tanköteles gyermeknek a Konduktív Iskolába kerüléshez, illetve az osztályba sorolásra vonatkozóan a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolaérettségről kiállított szakértői véleménye/javaslataszükséges.

Célunk: az értelmi-, mozgás-, és önkiszolgálási tevékenységek – a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása – melynek eredményeként neveltjeink sikeresen integrálódhatnak az “egészségesek” társadalmába.