Betűméret: A A A

Pályázati felhívás

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA ÉS
A MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA

KROMPECHER ÖDÖN

2017. évi pályamunka díjazására 150.000.- Ft pályadíjat tűz ki az orvostanhallgatók és a
fogorvostan hallgatók számára.

A pályamunka címe: „A colorectális daganatok kialakulásában szereplő molekuláris
mechanizmusok és ezek klinikai jelentősége”

A pályamunka terjedelme az irodalommal és a dokumentációval együtt maximum 80 oldal
lehet.

A munkán csak a jelige szerepelhet, melyhez mellékelni kell egy borítékot, rajta a jeligével, a
lezárt borítékban a nevet, évfolyamot, pontos lakcímet, telefonszámot, e-mailt kell feltüntetni.

A pályamunka beadási határideje: 2017. november 30.
Helye: Semmelweis Egyetem
II. sz. Pathologiai Intézet
1091 Bp., Üllői út 93.

Díjazást elért pályázat esetén a Társaságok javaslatot tesznek a pályamunka szakdolgozatként
való elfogadására.

Budapest, 2017. május 6.

MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA és MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA
VEZETŐSÉGE

Eredményhirdetés

A 2016-os évre meghirdetett „Immunológiai folyamatok szerepe a daganatok progressziójában és terápiájában”című KROMPECHER ÖDÖN pályázat nyertesei:

I. helyezést ért el:
„Palingenia longicauda” jeligével Fésüs Viktória, a SE ÁOK V. évf. hallgatója

A pálymunka rövidített változata a Magyar Onkológia 2017/II számában jelent egy összefoglaló cikk formájában, ami az alábbi linken érhető el.

II. helyezett:
„Hello Kidney” jeligével Pósfai Boglárka, a SZTE ÁOK VI. évf. hallgatója

Budapest, 2017. március 24.