Betűméret: A A A

Fogorvostudományi Kar

A Patológia és orális patológia tantárgyak oktatásának jelentősége a fogorvosképzésben

Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért kell fogorvostan-hallgatóknak ilyen “részletesen” tanulni ezt a tárgyat. E kérdésre válaszul, több érvet is felsorakoztathatunk.

  • A patológiai tanulmányok alapját képezik a klinikai tárgyaknak, melyek megértése patológiai tudás nélkül lehetetlen;
  • Bármilyen betegségről is van szó, beleértve a szájüregieket is, a patológiai alapjelenségek lényege ugyanaz;
  • Igen sok olyan szisztémás betegség van, melynek tünetei a szájüregben is megjelennek;
  • Az orvosi és fogorvosi gyakorlat megfelelő összehangolására van szükség, hiszen a fogászati problémák hátterében számos egyéb megbetegedés is állhat.

FIGYELEM! A Patológia és orális patológia tantárgy órarendjei és további tudnivalók az almenükben érhetőek el.

 

 

 

Előadás Előadások: Az első és második félév órarendjei az almenükben megtekinthetők illetve letölthetők.
Gyakorlat Gyakorlatok: Hallgatóink a patológia és orális patológia tantárgy keretein belül háromféle gyakorlaton vesznek részt. A szövettani, szervdemonstrációs és bonctermi gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók, csoportbeosztás honlapunkon megtekinthető, letölthető.
 Info Tanulmányi követelmények: A félév szigorlattal zárul. A vizsga szövettani metszet, készítmény, bonctermi demonstráció és szóbeli tételek részből áll. A félév elismerésének feltétele az előadások legalább 75%-án való jelenlét, illetve a mulasztott gyakorlatok pótlása. Az igazolt hiányzások száma nem lehet több háromnál.
  A metszetek megnyitásához telepítse a Panoramic Viewer programot.
   
  PATHONET
   
  CASECENTER
Felhasználó név: tanulo
Jelszó:
korb1
   

Az induló “4D Anatomy” e-learning tananyagok (magyar, angol, német) elérhetősége: http://itc.semmelweis-univ.hu

A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.

 Hivatalos tankönyv:
 Dr. Zalatnai A.: Gyakorlati patológia, 2014


Szakdolgozat téma

Odontogén tumorok patológiája
Konzulens: Dr. Zalatnai Attila

Tanulmányi kapcsolatok

 

A patológia tantárgy előadója: Dr. Zalatnai Attila, egyetemi docens: 459-1500/54420

Tanulmányi felelős: Dr. Dezső Katalin: 459-5400/54428

A tanév során oktatási kérdésekkel kapcsolatban félévente 1 oktatási értekezletet tartunk. (Időpontot lásd a hirdetőtáblán.)