Betűméret: A A A

Tudományos Diákköri Munka

A SE FOK Parodontológiai Klinika által kiírt illetve vezetett TDK-kutatásokról és a belépés módjáról az Egyetem TDK-honlapján tájékozódhat bővebben. A Tudományos Diákkör (TDK) honlapja.

A Parodontológiai Klinika TDK-felelőse 2018. szeptembertől: Dr. Kövér Krisztián klinikai szakorvos.

Általános tájékoztató:

3. éves hallgatók számára TDK-munkát csak a Klinikaigazgató engedélyezhet. Ilyen kérés esetén keressék Igazgató urat kizárólag fogadóórában (hétfőnként 10-től). 4. és 5. éves új hallgatók tekintsék át táblázatunkat, válasszanak témát és keressék meg a kutatás vezetőjét. Amennyiben a témavezető tudja őket fogadni, keressék meg űrlapjukkal Dr. Stiedl Péter TDK-felelőst. A TDK-munka egy kurrikulumban lévő tantárgy, tehát TDK-munka esetén a tárgyat fel kell venni a Neptun-rendszerben is. A tárgyfelvétel a hallgató feladata, míg a TDT-ben való bejelentés a Klinika feladata.

Kiírt témáink, témavezetők:

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Kemény és lágyszövetek diagnosztikus lehetőségei dr. Molnár Bálint, egyetemi adjunktus
A sebgyógyulás vizsgálata a parodontális sebészetben dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
Vérlemezkékben gazdag plazma szerepe a Parodontális regeneratioban dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások véráramlás vizsgálata dr. Molnár Bálint, egyetemi adjunktus,
dr. Vág János
A vérlemezkében gazdag fibrin (PRF) parodontológiai alkalmazása dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
A parodontitis és a cardiovascularis betegségek kapcsolata Prof. Dr. Gera István, egyetemi tanár
Dohányzás és fogágybetegségek kapcsolata Prof. Dr. Gera István, egyetemi tanár
Diabetes mellitus, mint a krónikus fogágybetegség kofaktora Prof. Dr. Gera István, egyetemi tanár
Az irányított szövetregenerációs(GTR)
technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat
Dr. Nagy Pál György
Periimplantáris lágyszövet menedzsment Prof. Windisch Péter egyetemi tanár / Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus
Nem felszívódó membránnal végzett alveolus prezervációk összehasonlitó értékelése Prof. Windisch Péter egyetemi tanár

 

Klinikánk TDK-hallgatói, TDK munka kezdete:

Hallgató neve Kar A témavezető neve TDK munka kezdete (év, hó)
Márton Tímea FOK IV. Dr. Horváth Attila 2016.február
 Sólyom Eleonóra FOK IV Dr. Dőri Ferenc 2016. szeptember
 Heinrich Kevin FOK V. Dr. Molnár Bálint  2017. szeptember
 Szabó Bianka FOK IV. Dr. Gera István   2017. szeptember
 Haba Nándor FOK IV. Dr. Windisch Péter  2017. szeptember 
 Tátrai Gyula  FOK III. Dr. Molnár Bálint  2017. szeptember