Hírek

Változások az október 29-i héten Prof. Windisch távolléte miatt

Prof. Windisch Péter hivatalos távolléte miatt igazgató úr fogadóórája és rezidensei számára tartott referálója elmarad október 29-én. A tantermi előadást 5. éves hallgatóknak október 29-én Dr. Orbán Kristóf szakorvos, PhD-s tartja. Due to an official event abroed Prof. Windisch’s open …

FOGódzók előadássorozatok

FOGódzók   -amit a fogakról és betegségeikről tudni érdemes-   A Magyar Parodontológiai Társaság célkitűzése nem csupán színvonalas szakmai képzések rendezése, hanem társadalmi szerepvállalás is. Fontos feladatunknak tartjuk felhívni a lakosság figyelmét a fogágybetegségre: tüneteire és gyógyíthatóságának tényére. Ennek kapcsán …

Kutatók Éjszakája 2018

Idén fogászati, parodontológiai vonatkozású programot is találnak a kedves Érdeklődők a Kutatók Éjszakája programsorozatban. Társaságunk számos tagja egyben a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának munkatársa is, így velük találkozhatnak a résztvevők a workshopokon és a szájhigiénés kiállításon. 

Nagy sikerű mesterképzések a Parodontológiai Klinikán – 2018

Klinikánk -immár hagyományosan- egy hetes parodontológiai posztgraduális mesterkurzust tart évente kétszer, a graduális képzés téli és nyári vizsgaidőszakának lezárultával. A nyári időszakban magyar és angol nyelven is sor kerül a valóban nagy népszerűségnek örvendő és pozitív visszajelzéseket kapó képzésre. Az …

Semmelweis Nap- Dr. Szél Ágoston rektor átadta a Professor Emeritus címről szóló oklevelet

Az idei, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából is rendezett Semmelweis Napon, díszünnepségen adták át a Professor Emeritus díjról szóló oklevelet Prof. Gera István részére is. Professzor úr nyugállományba vonul, de emellett folytatja munkáját Klinikánkon,  és jövőre tölti be 70. életévét. …

Körmöczi Pályadíjban részesült munkatársunk

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Elnöksége a „Fogorvosi Szemle” első főszerkesztőjének emlékére 1973. november 1-jén „Körmöczi Zoltán Pályadíj”-at alapított a Fogorvosi Szemlében megjelent, 35 év alatti kutatók dolgozatainak díjazására. A bírálóbizottság javaslatára az elnökség ez évben is a tavalyi, 2017. évben megjelent és a pályázati kiírás …

Szakvizsga tavasszal

Két szakorvosjelölt tett parodontológiai szakvizsgát idén tavasszal a Prof. Windisch Péter igazgató- Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens, igazgatóhelyettes  (SE Parodontológiai Klinika)- Dr. Varga István (Debreceni Egyetem Parodontológiai Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető) alkotta szakvizsga bizottság előtt 2018. április 16-án, Dr. Sylvester …

Sikeresen lezajlott a Parodontológiai tanulmányi verseny

Az elméleti megmérettetés után gyakorlati (hands-on) kurzuson bizonyíthattak a bejutott versenyzők, akik a visszajelzések szerint nagyon jól érezték magukat a versenyen. A Parodontológiai Tanulmányi verseny fő szervezője Dr. Martin Anna szakorvos volt idén, a bevezető előadást Dr. Orbán Kristóf szakorvos, …

Tanulmányi verseny 5. éves hallgatók számára/ Perio Competition for 5th year students

2018 szakdolgozat védések

Kedves Olvasó! 2018 tavaszi félévében a szakdolgozat védések Klinikánkon a következő két időpontban kerülnek megrendezésre: – március 23. 8:00 – április 5. 9:00 A szakdolgozatok beosztásáról e-mailben kapnak a hallgatók tájékoztatást.