Betűméret: A A A

Konduktív Pedagógiai Intézet (KPI)

Igazgató: Feketéné dr. Szabó Éva PhD főiskolai tanár
Elérhetősége:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. (II. emelet 220. szoba)
Telefon:(1)  224-1555
E-mail: feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu

A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatói:

Feketéné dr. Szabó Éva PhD, főiskolai tanár, mb. dékánhelyettes, KPI igazgató
Telefon:(1) 224-1555 – feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu
Dr. Deák Adrienn PhD, főiskolai tanár, képzésfejlesztési dékánhelyettes
Telefon:(1) 224-1592 – deak.adrienn@semmelweis-univ.hu
Dr. habil Kelemen Anna PhD, főiskolai tanár, tudományfejlesztésért felelős dékáni megbízott
Telefon:(1) 224-1578 – kelemen.anna@semmelweis-univ.hu
Daróczy Eszter Andrea, mesteroktató, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékáni megbízott
Telefon:(1) 224-1578 – daroczy.eszter.andrea@semmelweis-univ.hu
Bányainé Bejczi Erika, mesteroktató
Telefon:(1) 224-1561- bejczi.erika@semmelweis-univ.hu
Földesi Renáta, tanársegéd
Telefon:(1) 224-1561 – foldesi.renata@semmelweis-univ.hu
Horváthné Kállay Zsófia, tanársegéd
Telefon:(1) 224-1500/1072 – horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu
Klein Anna, főiskolai adjunktus
Telefon:(1) 224-1500/1072 – klein.anna@semmelweis-univ.hu
Pásztorné dr. Tass Ildikó PhD, főiskolai docens
Telefon:(1) 224-1560 – pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu
Schäffer Katalin, főiskolai docens
Telefon:(1) 224-1561 – schäffer.katalin@semmelweis-univ.hu
Dr. Túri Ibolya, tanársegéd
Telefon:(1) 224-1561 – turi.ibolya@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú ─ központi idegrendszeri sérült ─ konduktív neveléssel való fejlesztésére, e mellett óvodáskorú csoportok nevelésére, iskoláskorúak nevelő-oktatató munkájára. Ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket.

A Konduktív Pedagógiai Intézet kiemelt feladatai közé tartozik a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban. A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik.

Feladatai közé tartozik a konduktor alapszakon a konduktív pedagógiai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanítása, a szakmai gyakorlat szervezése, irányítása. Az óvodapedagógus és a tanító specializációt választó hallgatók felkészítése az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára.
A KPI fontos tevékenysége továbbá a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, ismeretterjesztő kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben.
A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatói rendszeres szervezői, részvevői, előadói hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeknek, szimpóziumoknak, konferenciáknak. Oktatóink oszlopos tagjai a háromévente megrendezésre kerülő Konduktív Nevelés Világkongresszusának (WCCE).
A konduktív nevelés élő hagyományainak őrzése önként vállalt feladataink közé tartozik. Ennek szellemében Intézetünk szervezi minden évben a konduktív nevelés megalkotójának dr. Pető Andrásnak-, ill. szellemi öröksége továbbvivőjének dr. Hári Máriának emléküléseit, közös megemlékezéseket.

Az Intézet feladatai közé tartozik a neurohabilitációs ismeretek oktatása. Általános anatómiai, élettani ismeretekre alapozva a normális és a kóros mozgás, valamint a mozgásfejlődések különböző típusainak megismertetése. A gyermekkorban gyakori fertőző kórképek tüneteinek, a pedagógiai környezetben ezzel kapcsolatos teendőknek az oktatása. Neuroanatómiai, neuropatológiai alapozó ismeretek oktatása. Az orvostudomány és a genetika legújabb, a rehabilitációban és a konduktív nevelésben is adaptálható, beépíthető eredményeinek naprakész ismertetése. Részvétel a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésére és kutatására irányuló törekvések megalapozásában és annak aktív támogatásában saját kutatómunkában.