Betűméret: A A A

Humántudományi Intézet (HTI)

Igazgató: Dr. Mascher Róbert, főiskolai docens
Elérhetősége:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar,
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.  147. szoba
Telefon: 06-(1) 224-1537
E-mail: mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és nemzetközi hallgatók humántudományi műveltségének alakítása, bővítése, a humántudományok alapjainak és legújabb kutatási eredményeinek elsajátíttatása, valamint hazai és nemzetközi tudományos kutatómunkák szervezése. További fontos tevékenysége a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati diszciplínáinak elhelyezése a humántudományok rendszerében a Konduktív Pedagógiai Intézettel szorosan együttműködve.

Pető András módszerének egyik alapgondolata a komplexitás, amely szerint a konduktív nevelésnek a nap minden tevékenységét, így a gyermekek oktatását is át kell hatnia. A konduktornak képesnek kell lennie a mozgássérült óvódás és a kisiskolás korú gyermekek oktatására, de a szabadidős tevékenységek hasznos szervezésére is. Oktatóink a konduktorképzés tanító és óvópedagógusi specializációkhoz kapcsolódó tantárgyelemek (matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, beszédművelés, testnevelés, ének-zene, vizuális és technikai nevelés, bábjáték), valamint azok metodikájának oktatását látják el. Az Egység kiemelt feladata a konduktív pedagógiai képzéshez tartozó kiscsoportos gyakorlatok és a külső intézményekben folytatott integrált oktatási gyakorlatok módszertanának, tantárgypedagógiai vezetése.

A Humántudományi Intézet gondozza továbbá a pedagógia, a pszichológia és a társadalomtudományok körébe tartozó tantárgyelemeket. E tudományterületek szervesen illeszkednek a konduktív pedagógia elméletéhez és gyakorlatához, ily módon a humántudományok oldaláról alapozza meg a konduktorképzést. Az Intézet az angol, a német, a francia és az orosz szaknyelv tanulását is biztosítja, hogy a hallgatók képessé váljanak majdani munkájuk idegen nyelven történő elvégzésére is. A HTI körébe tartozó záródolgozati és TDK-témák mindennek jegyében kínálnak széleskörű választási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a hallgatók szellemi és fizikai állapotának javítását, általános műveltségének emelését is, amelynek jelentősége az értelmiségi attitűd kialakítása szempontjából is elsőrangú.

Kiemelt feladat még a hallgatók kutatásmódszertani kultúrájának kialakítása, amelynek jelentősége a konduktív pedagógia, mint kutató tudomány fenntartásának, és korszerűsödésének tekintetében elsőrangú. Tantárgyelemeinket, szabadon válaszható tárgyainkat folyamatosan korszerűsítjük, a konduktív nevelés tapasztalatinak és a tudományterületek új eredményeinek beépítésével.

A Humántudományi Intézet oktatói:

Babos Zsuzsanna, mesteroktató – babos.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
Czigléné Farkas Katalin, adjunktus – cziglene_farkas.katalin_maria@semmelweis-univ.hu
Frank Tamás, tanársegéd – frank.tamas_zsolt@semmelweis-univ.hu
Gál Franciska, tanársegéd – gal.franciska@semmelweis-univ.hu
Hampuk Beáta, nyelvtanár – hampuk.beata@semmelweis-univ.hu
Hollósy Helga, nyelvtanár – hollosy.helga@semmelweis-univ.hu
Lengyel János Dr., nyelvtanár – lengyel.janos@semmelweis-univ.hu
Marosy Judit, nyelvtanár – marosy.judit@semmelweis-univ.hu
Mascher Róbert Dr., főiskolai docens (HTI Ig.) – mascher.robert@semmelweis-univ.hu
Matos László Dr., főiskolai docens – matos.laszlo@semmelweis-univ.hu
Pintér Henriett Dr., főiskolai docens – pinter.henriett@semmelweis-univ.hu
Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, főiskolai tanár –
szilard.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
Schaffhauser Franz Dr., egyetemi tanár – schaffhauser.franz@semmelweis-univ.hu
Simon Tünde, tanársegéd, – simon.tunde_iren@semmelweis-univ.hu
Sipeki Irén, tanársegéd – sipeki.iren_helen@semmelweis-univ.hu
Szegfű Mária Dr., főiskolai tanár – szegfu.maria@semmelweis-univ.hu
Dr. Tenk Mikósné Dr. Zsebe Andrea, főiskolai tanár (SE PAK dékán) – tenk.miklosne@semmelweis-univ.hu

A képzési egység ügyintézője:
Weiss Judit
, Dékáni Hivatal
Telefon: 06 (1) 224-1500
weiss.judit@semmelweis-univ.hu

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Tantárgypedagógia szakos oktatók: 2. oktatói szoba, 06-(1) 224-1576
Nyelvtanárok: 152/c. szoba 06-(1) 224-1500/1014
Pedagógia szakos oktatók: 218. szoba , 06-(1) 224-1578